• (Foto ter illustratie).

    Henk Hutten

Geen wijziging in beleid permanente bewoning

PUTTEN Een motie van het CDA om te komen tot een menselijker maat als het gaat om het optreden tegen permanente bewoning is door de Puttense gemeenteraad verworpen door de overige vier partijen. De redenen lopen uiteen van ,,overbodig" en een ,,te eenzijdige belichting van de zaak" tot het ,,al met de menselijke maat optreden".

Wijnand Kooijmans

Reinie Verschoor (CDA) wil dat de gemeente eerst gaat overleggen met de inwoners over hun huidige woonsituatie en hoe deze kan worden gewijzigd. Ook vindt ze dat er geen inwoner op straat mag komen te staan zonder dat er een passende woonruimte beschikbaar is. Dwangsommen mogen pas worden verstuurd na overleg met de recreatieondernemer en bewoners. Handhavend optreden mag, wat betreft Verschoor, alleen nog aangekondigd en alleen bij het vermoeden van illegale en criminele activiteiten.

INFORMATIEBIJEENKOMST Volgens Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) lijkt het erop dat het CDA op de stoel van het college wil gaan zitten. Hij verweet het CDA niet bij een informatiebijeenkomst te zijn geweest waar het college van burgemeester en wethouders uitleg hebben gegeven over individuele gevallen. Volgens Verschoor omdat dit achterkamertjespolitiek bedrijven is.

INWONERS Verschil van inzicht is er ook over wie nu wel en niet inwoner van Putten is. Volgens Verschoor vallen ook bewoners van recreatieparken hieronder, Waar de ChristenUnie en Wij Putten aangeven dat maar vijf procent van alle permanente bewoners inwoner van Putten zijn.

Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) vindt de motie overbodig. Mensen die klachten hebben over handhavend optreden, moeten aankloppen bij de partijen die daarbij betrokken zijn. De gemeenteraad moet hierin niet worden gemengd, vindt Hoogendijk.

MENSELIJKE MAAT Volgens Ewoud 't Jong (SGP) handhaaft het college al jaren met de menselijke maat. De termijn van een half jaar wordt meermalen overschreden wanneer dit in het belang is van de bewoners, zo is zijn indruk. Ook vindt hij dat mensen soms al lang de tijd hebben gehad naar andere woonruimte uit te kijken.

EENZIJDIG Wilma van Voorst (Wij Putten) vindt dat het CDA de gang van zaken eenzijdig belicht. Meerdere recreatieondernemers zijn volgens Van Voorst wel blij met het optreden van de gemeente. Maar ook recreanten, omdat het park eindelijk weer bestemd is waar het voor is bedoeld. Ook vindt ze dat soms meer begrip voor handhavers moet worden opgebracht, omdat zij ook van alles krijgen toegeroepen.

TRIBUNE Een volgepakte tribune moest eenmaal door burgemeester Henk Lambooij tot de orde worden geroepen. Waarna wethouder Roelof Koekkoek iedereen die erop zat en problemen kent opriep met hem in gesprek te gaan. In het najaar komt hij met een discussienota over onder meer de vraag of de handhaving wellicht anders moet worden uitgevoerd. Met recreatieondernemers is hij al in gesprek.