• Remko de Waal

Geen windmolen aan Waterweg

PUTTEN Aan de Waterweg in Putten mag geen windmolen worden geplaatst bij een nog te bouwen agrarisch bedrijf. De vergunning wordt geweigerd door het college van burgemeester en wethouders. Plaatsing is in strijd met het bestemmingsplan en de molen voldoet niet aan de welstandseisen.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om de aanvraag van een windmolen met een hoogte van vijftien meter. De wieken hebben een lengte van vijf meter. Volgens het college wordt bij plaatsing van de molen het landschap aangetast. Mede omdat het gaat om een overgangsgebied van de landgoederenzone naar het open polderlandschap.

Vanuit duurzaamheidsaspecten worden windmolens maar ook zonnepanelen als positief gezien door het college. Het uitgangspunt te voorzien in de eigen energiebehoefte wordt zelfs toegejuicht. Wethouder Nico Gerritsen: "Het lag echter niet gaan ten koste van het landschap. Daarom past deze molen niet binnen het beleid, zoals wij dat als gemeente voeren." Plaatsing zou overigens alleen kunnen na het volgen van een uitgebreide procedure waarin ook de gemeenteraad een rol speelt.

In algemeenheid roept de impact van windmolens in het open landschap de vraag op of alternatieven mogelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen op schuren zijn. Daarover wordt echter nu geen uitspraak gedaan.