Geen zendmast bij volkstuincomplex

PUTTEN Er mag geen zendmast voor mobiele telefoon worden geplaatst aan de Enghuusweg 13b. Deze locatie is gelegen op het volkstuincomplex. De aanvraag wordt door het college van burgemeester en wethouders van Putten afgewezen. Wel wordt toestemming gegeven voor plaatsing van een mast aan de Zuiderveldweg 4a.

Het volkstuincomplex wordt door het college ongeschikt gevonden voor de plaatsing van de mast. Er is wel enige opstaande begroeiing aanwezig maar de mast wordt als weinig fraai uitzicht gezien voor de bewoners en passanten van de Van Geenstraat en de Nijkerkerstraat. Er is daarmee sprake van horizonvervuiling. Tevens speelt mee dat mogelijk de locatie in de toekomst in beeld komt voor woningbouw. De mast kan dan een belemmering volgen.

Ten aanzien van de locatie aan de Zuiderveldweg bestaan minder bezwaren. Hoewel de mast van 37,5 meter vermoedelijk boven de bomen uitstijgt wordt het zicht hierop, naar de mening van het college, voldoende beperkt door de aanwezige beplanting. Ook wordt niet verwacht dat de mast hinderlijk is voor de bewoners van de omringende woningen. De afstand tussen mast en de woningen is zestig meter. Niet uitgesloten wordt dat wel compensatie moet worden geboden voor het verloren gaan van de beschermde natuurstatus.