• Vincent Jannink

Geld voor sociale woningbouw

PUTTEN De gemeente Putten draagt in totaal 110.000 euro bij aan de bouw van elf woningen in de sociale sector.

Wijnand Kooijmans

De woningen worden gebouwd aan de Achterstraat (4) en de Kerkstraat (7). Doel van de bijdrage is het stimuleren van de sociale woningbouw op locaties waar het aandeel sociale woningbouw op of boven de gemeentelijke beleidsnorm van vijftig procent ligt. Voorwaarde is wel dat de woningen minimaal tien jaar in stand moeten worden gehouden als sociale huurwoningen. Ook mogen er binnen het plan geen andere woningen worden gerealiseerd en mag geen grond van de gemeente zijn aangekocht.