• Gemeente Putten

Geldbeloning voor positief rijgedrag Beukenlaan

PUTTEN De eerste pilot om samen met wijkbewoners de overlast van te hard rijden binnen de bebouwde kom te verlagen, is afgerond. Ter hoogte van de Beukenlaan/Parklaan heeft zes weken lang een matrixbord gehangen. Hierop werd de gereden snelheid getoond en was het bedrag te zien dat werd gespaard door goed rijgedrag. Mevrouw Heemstra, initiatiefneemster van de Beukenlaan, ontving de cheque uit handen van wethouder Koekkoek. Zij wil het bedrag gebruiken om de verkeersveiligheid in de Beukenlaan te verhogen.

Gedurende deze weken hebben 13.145 voertuigen gebruik gemaakt van de Beukenlaan. Het te hard rijden is op deze locatie afgenomen met 9 procent. Bij de start van het project reed 30 procent (3.943 voertuigen) te hard. Na afloop van het project is dat nog 21 procent. Door het positieve rijgedrag heeft de wijk 480,00 euro verdiend.

INITIATIEF De pilot met de matrixborden is ontstaan naar aanleiding van diverse meldingen over te hard rijden in de woonwijken. Wij Putten heeft daarop een initiatiefvoorstel ingediend bij de gemeenteraad van Putten om de verkeersveiligheid en vooral het te hard rijden in de eigen woonwijk op een bijzondere wijze onder de aandacht te brengen en de gemeenteraad heeft dit voorstel aangenomen. Vier inwoners hebben hun buurt gemobiliseerd en zich gemeld om aan de pilot deel te nemen.

BELONING De pilot vond plaats op vier verschillende locaties binnen de gemeente Putten, te weten de Beukenlaan, de Bosrand (tussen Prins Bernhardlaan en Postweg), de Boekweitstraat en de Rimpelerweg/Mennestraat. Op deze locaties werd een matrixbord opgehangen dat de voertuigen telt en de snelheid meet. Als bestuurders zich aan de maximumsnelheid houden, wordt dit beloond. Het verdiende bedrag mag de wijk besteden naar keuze. Het kan iets blijvends zijn voor in de openbare ruimte, zoals een speelelement of bankje, maar ook een buurtbarbecue.