• Koen van Weel

Gemeente: 'aanpak high impact crimes werpt vruchten af'

PUTTEN De gemeente Putten maakt zich zorgen over de toename van het aantal incidenten dat te maken heeft met het gebruik van alcohol en drugs en de stijging van het aantal verkeersongevallen. Ook de stijging van internetfraude is een punt van zorg. Dat maakt dat burgemeester Henk Lambooij de jaarcijfers van 2018 van de politie met gemengde gevoelens bekijkt.

Wijnand Kooijmans

Het aantal woninginbraken is in Putten het afgelopen jaar met negentien procent gedaald. Met auto-inbraken wordt dit begrepen onder de zogenaamde 'high impact crimes.' Het gaat dan om misdrijven waarvan de ge volgen voor slachtoffers en betrokkenen groot zijn. Zowel financieel als emotioneel.

AGENDA Het terugdringen hiervan staat dan ook hoog op de agenda. Onder meer door het 'Donkere Dagen Offensief' dat in de wintermaanden wordt gehouden. Het is vaak in deze periode dat criminelen hun slag slaan, vaak met een piek voor de feestdagen. Er worden dan extra maatregelen genomen om overvallen, straatroeven, woninginbraken en autokraken te voorkomen.

Lambooij is blij met de daling van het aantal woninginbraken. "Iedere woninginbraak is er één te veel, maar het gaat de goede kant op. Het is mooi om te zien dat de extra inzet van de politie vruchten afwerpt." Ook ten aanzien van het aantal autokraken is er sprake van een dalende lijn in Putten. Vergeleken met 2017 vonden er 28 procent minder autokraken plaats.

TENDENS Eenzelfde tendens is te zien in de buurgemeenten Ermelo en Harderwijk die ook behoren tot het politiedistrict West Veluwe. Lambooij: "Dit geeft aan dat de gezamenlijke aanpak werkt. Dat is vooral fijn voor onze inwoners. Auto-inbraken zijn echt heel vervelend." De politie maakt gebruik van het Automatic NumberPlate Recognition.

Met deze methode kan de politie personen die al vaker voor auto-inbraken zijn aangehouden snel controleren. Daarmee hoopt men auto-inbraken voor te zijn. Ook werkt de bestuurlijke aanpak. Verdachten die worden aangetroffen met inbrekerswerktuigen krijgen een last onder dwangsom opgelegd. Dat betekent dat, indien ze opnieuw worden betrapt, de dwangsom aan de gemeente moet worden betaald.

DWANGSOM Burgemeester Lambooij geeft aan dat van deze aanpak een preventieve werking uitgaat. Van de mogelijkheid een dwangsom op te leggen is in Putten vorig jaar enkele keren gebruik ook gebruik gemaakt. In 2019 is tot nu toe aan twee personen zo'n dwangsom opgelegd.

Het aantal meldingen van overlast door jeugd laat een daling zien in de gemeente Putten. Dat geldt ook voor de overlast door verwarde personen. De overlast door gebruik van alcohol en/of drugs is echter met 31 procent toegenomen. Dat vindt Lambooij een zorgelijke ontwikkeling. Zorgen maakt hij zich ook over de toename van het aantal verkeersongevallen. Beide onderwerpen zijn regelmatig onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomsten van de zogenoemde driehoek. Naast de gemeente zijn dat politie en justitie.

In Putten valt verder de fraude met online handel op. Inwoners wordt erop gewezen dat het belangrijk is altijd aangifte te doen. Dat maakt gericht optreden voor de politie mogelijk.