• De ondertekening van het contract door wethouder Gerbert Priem en ECN-directeur Jan van den Hazel.

    Gemeente Putten

Gemeente en Entree College starten intensieve taaltrajecten voor statushouders

PUTTEN De gemeente Putten en het Entree College Nederland (ECN) zijn samen een pilot gestart om statushouders sneller te laten inburgeren. Eind augustus ondertekenden zij het contract hiervoor. Tijdens deze pilot starten twee klassen van het ECN met een intensiever programma om de Nederlandse taal te leren.

De statushouders gaan hierbij vier of vijf keer per week naar school, terwijl dat vroeger maar drie keer was. Daarnaast worden er individuele taallessen gegeven. Tijdens deze lessen is er extra aandacht voor het leren van woorden en begrippen waar de statushouders mee te maken krijgen in het (vrijwilligers)werk dat zij naast hun opleiding doen.
Zo wordt er een link gelegd tussen de werkpraktijk en het taalonderwijs. Om dit te bereiken, vindt er regelmatig afstemming plaats tussen de onderwijzers van het ECN en de medewerkers van de gemeente Putten die de statushouders begeleiden naar (vrijwilligers)werk. 

Volgens ECN directeur Van den Hazel is het verbinden van taal en werk belangrijk voor een succesvolle inburgering. ,,Dit intensieve programma zorgt niet alleen voor betere taalbeheersing bij de statushouders, maar vergroot ook hun kansen op werk." Ook de gemeente is blij met de pilot. ,,Als gemeente willen we inzetten op een snelle en goede integratie van
statushouders. Taal en werk zijn daarbij twee cruciale onderdelen", aldus wethouder Priem. De pilot duurt tot en met het eerste kwartaal van 2019. Dan doen de statushouders hun inburgeringsexamen. Met de samenwerking kan de gemeente zich ook voorbereiden op de plannen van het kabinet om gemeenten vanaf 2020 een grotere rol te geven bij de inburgeringstrajecten.