• Wijnand Kooimans

Gemeente gaat in gesprek met sportclubs

PUTTEN Wethouder Gerbert Priem gaat in gesprek met de sportverenigingen over de kritiek die bij hen heerst. Dat is één van de uitkomsten van de behandeling van de begroting.

Wijnand Kooijmans

Mede naar aanleiding van het schrappen van de subsidie voor groot onderhoud barstte er een stroom van kritiek los op de handelwijze van het college. De gemeenteraad vindt dat hier opnieuw naar moet worden gekeken. Met als insteek dat de sportclubs de subsidies die ze mislopen over 2017 en 2018 alsnog vergoed krijgen. Het college gaat mee in het unaniem door de raad bepleite overleg.

De raad gaat akkoord met een verhoging van de belastingen, zoals de onroerendzaakbelasting, met 1,2 procent. Daarnaast wordt een korting van 37,50 euro gegeven op het basistarief voor de afvalstoffenheffing.

WEGEN Er komt een meerjarenplanning voor het groot onderhoud aan wegen. Dit naar aanleiding van een verzoek van Gerrit van Lagen (SGP). Op dit moment ontbreekt hiervoor geld in de begroting en wordt het geld alleen op basis van ad hoc beslissingen ingezet. Voor uitbreiding van het personeelsbestand wordt honderdduizend euro in de begroting gereserveerd. De 'poen' mag, zo zegt Herman Luitjes (Wij Putten) alleen worden uitgegeven na overleg met de gemeenteraad. Hij vindt dat burgemeester Henk Lambooij tot nu toe tekort is geschoten als het gaat om de toezegging hier met de raad overleg over te plegen.

 

RIMPELER Het bestemminsplan voor woningbouw in de nieuwbouwwijk Rimpeler wordt, zo zegt wethouder Nico Gerritsen, in december ter inzage gelegd. Vaststelling door de gemeenteraad moet dan in maart 2018 plaats vinden. Indien bezwaarmakers doorgaan tot de Raad van State kan dit, volgens de wethouder, anderhalf jaar vertraging opleveren voor de schop voor de eerste woning de grond in gaat.

Er wordt vanaf 2019 structureel jaarlijks 30.000 euro in de begroting opgenomen voor verbetering van het fietspad langs de Voorthuizerstraat. Van deze grotendeels provinciale weg is maar 500 meter in beheer bij de gemeente. Daarnaast is het gebruik dat wordt bijgedragen aan de aanpassing van kruispunten door de gemeente. Bij de provincie Gelderland wordt nog eens aangedrongen op haast bij de aanpak van het fietspad dat door de geringe breedte als zeer gevaarlijk wordt ervaren.

 

PROJECTLEIDER Van belang is dat Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben toegezegd dat er in 2018 een notitie komt voor Provinciale Staten over de aanpak van fietspaden. Overigens is voor de reconstructie van de Voorthuizerstraat al wel een projectleider aangesteld bij de provincie.

Volgens wethouder Nico Gerritsen blijven de drie woningen bij het Parkhotel vooral bestemd voor personen in nood en worden hierin alleen in uiterste noodgevallen mensen opgevangen die vanwege permanente bewoning een recreatiepark af moeten. Streven is binnen drie maanden hen aan andere huisvesting te helpen met een eventuele verlenging van nog eens drie maanden. De begroting krijgt unaniem een akkoord van de Puttense gemeenteraad.