• Archief BDUmedia

Gemeente koopt 'natte' gronden langs A28

PUTTEN De gemeente Putten koopt vijf percelen grond aan langs rijksweg A28. De gronden liggen aan de Arlersteeg, Blindesteeg en Leembruggerweg. Met de aankoop is een totaalbedrag van 255.8000 euro gemoeid.

Wijnand Kooijmans

De gronden worden gekocht van het Rijk. Het gaat om gronden die behoorlijk nat zijn. Agrarisch gebruik is wellicht alleen mogelijk bij periodes van langere droge periodes. De gronden zijn, zo geeft wethouder Roelof Koekkoek aan, meer geschikt als natte graslanden of weidevogelgebied. ,,Voor ons als gemeente is er echter geen sprake van 'onbruikbare' gronden."

De wethouder denkt dat vooral aan toekomstige natuurcompensatie die Putten moet invullen. Onder meer voor de aanleg van de rotonde op de kruising van de Garderenseweg en Calcariaweg waarvoor een stukje bos moet worden gekapt. ,,Deze gronden zijn prima in te zetten voor compensatie, mits de provincie daarmee instemt. In principe geeft de provincie wel aan dat compensatie dicht bij de plek moet plaatsvinden waar natuur wordt opgeheven. Maar in het verleden is door hen ook meegewerkt aan compensatie op grotere afstand."

Het aanbrengen van opgaande beplanting vindt de wethouder, gezien de ligging van de percelen in de Putterpolder, ongewenst.

De vijf percelen hebben een totale oppervlakte van ruim 6,3 hectare. De huidige pachter heeft al aangegeven graag van de gronden gebruik te blijven maken.