• Directeur Gert Jan Gerritsen van de Gresbo geeft uitleg, burgemeester HenkLambooij luistert mee.

    Wijnand Kooijmans

Gemeente op bezoek bij potentiële schoonmaker

PUTTEN Een team van de Inclusief Groep heeft woensdagmiddag een werkbezoek gebracht aan het christelijk college Groevenbeek in Putten. Hier werken zeven personeelsleden van de Gresbo, de afdeling van de Inclusief Groep die onder meer verantwoordelijk is voor schoonmaak, postbezorging en het groenonderhoud. Bij het bezoek waren namens de gemeente Putten burgemeester Henk Lambooij en portefeuillehouder Ard Kleijer aanwezig.

Wijnand Kooijmans

Bij de totale Inclusief Groep werken sinds de fusie per 1 januari 2017 met Proson, in totaal 1.050 personeelsleden. Hiervan zijn er rond de honderd uit de gemeente Putten afkomstig. Streven is de mensen, veelal met een afstand tot de arbeidsmarkt, een volledige baan te geven zodat ze zelfstandig hun loon verdienen en niet afhankelijk zijn van de bijstand. Groevenbeek maakt, zo gaf directeur Hans Wassink aan, graag gebruik van de diensten van de Gresbo. De verstandhoudingen zijn prima, de zeven delen als ze aanwezig zijn, mee in het gebak. Pesten door leerlingen komt niet voor. De personeelsleden zelf zijn ook meer dan tevreden over hun werk.

Met de gemeente Putten vindt momenteel overleg plaats over de schoonmaak van het gemeentehuis. Directeur Gert Jan Gerritsen van de Gresbo hoopt deze klus in de wacht te slepen. Momenteel worden al werkzaamheden uitgevoerd op de gemeentewerf, de begraafplaats, de dienstruimte op de begraafplaats en in de brandweerkazerne. Ook wordt samengewerkt met twee scholen en meerdere bedrijven binnen de gemeente Putten.

Gerritsen gaf een uitvoering overzicht over de gang van zaken bij de Inclusief Groep en hoopt dat de gemeente Putten meer mensen aanmeldt, extra handjes zijn welkom. Vooral de postbezorging loopt als een trein waar dit door de opkomst van veel gegadigden juist een krimpmarkt is. Tot slot van het bezoek leidde directeur Wassink van het christelijk college Groevenbeek het gezelschap rond door het nieuwe deel van de school. Met de komst daarvan wordt voldaan aan de huidige eisen die lesgeven stelt.