• Roos Koole

Gemeente Putten stelt mantelzorgcompliment beschikbaar

PUTTEN Ook in 2017 stelt gemeente Putten een mantelzorgcompliment beschikbaar. Het mantelzorgcompliment bestaat uit een tegoed van € 100,00. Mantelzorgers komen voor het mantelzorgcompliment in aanmerking wanneer zij in 2017 langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week onbetaald hulp bieden of hebben geboden aan een naaste met een psychische stoornis, een ziekte of een handicap en inwoner van Putten is.

Het geld kan worden overgemaakt op een bankrekening, uitgekeerd worden in de vorm van VVV bonnen of als tegoed op de WCP pas worden opgeladen. Wie voor die laatste optie kiest krijgt van WCP € 10,00 extra, omdat de Puttense winkeliers ook graag hun waardering tonen voor mantelzorgers. Het tegoed op de WCP pas is besteedbaar bij ongeveer vijftig ondernemers in Putten.

Stichting Welzijn Putten verzorgt de uitreiking van het mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment kan tot maandag 30 oktober 2017 aangevraagd worden via het aanvraagformulier op www.swputten.nl. De uitbetaling vindt plaats in de week van 6 november tot 10 november.