• Gemeente Putten

Gemeente Putten zet bloemetjes buiten op Nijkerkerstraat

PUTTEN In de gebiedsvisie Nijkerkerstraat staat als aandachtspunt het verbeteren van het aanzicht van de geluidswal bij Husselerveld. Oorspronkelijk groeide er sedum (vetkruid) op deze wal. Vanwege het arbeidsintensieve onderhoud kost het de gemeente teveel werk om dit in stand te blijven houden. De sedum is bijna niet meer aanwezig en er groeit nu vooral gras op de wal. Dit is wat eentonig en maakt een rommelige indruk, vindt de gemeente. ,,Er is besloten om een bloemenmengsel aan te brengen op de wal voor een beter en gevarieerder aanzicht.´´

In de laatste week van april is de wal bewerkt. Het gras en de restanten sedum zijn verwijderd en de openliggende grond is ingezaaid met een bloemenmengsel. Het ingezaaide bloemenmengsel kan zich ontwikkelen tot een duurzame en natuurlijke lage begroeiing en is aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Een bloemrijk resultaat wordt vanaf het tweede of derde jaar verwacht. Het mengsel is zodanig samengesteld dat er gedurende het seizoen over een lange tijd bloei is. Deze is rijk in de zomer, maar ook in het najaar zijn er nog bloeiende planten.