• Roos Koole

Gemeente Putten zoekt ideeën voor betere jeugdzorg

PUTTEN De gemeente Putten wil haar jeugdbeleid verbeteren. ,,Preventief beleid is gericht op het voorkomen van ernstige psychische of sociale klachten en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Dit kan door problemen bij kinderen en jongeren tijdig te signaleren en zo snel mogelijk hulp te bieden gelooft de gemeente. ,,Ook is het belangrijk dat jongeren die problemen hebben, zo snel mogelijk om hulp vragen."

Wethouder Priem: ,,Ik wil graag dat de kinderen in Putten gelukkig zijn. Goede hulpverlening kan tot stand komen, als je er op tijd bij bent. Wij willen daarom weten wat nodig is om deze hulp zo snel mogelijk te kunnen bieden."

De gemeente wil stimuleren dat kinderen en jongeren op tijd aan de bel trekken voor hulp. Om dit voor elkaar te krijgen, gaat ze in gesprek met jongeren en ouders. Via kerken en (sport)verenigingen organiseert de gemeente dialoogbijeenkomsten om te vragen waar ze behoefte aan hebben. ,,Ook gaan we in gesprek met jongeren die al jeugdhulp krijgen om te vragen wat hun ervaringen zijn."

Jongeren of ouders die een idee hebben hoe de toegang naar jeugdhulp verbeterd kan worden, kunnen een e-mail sturen naar de beleidsadviseur jeugd: mvdvooren@putten.nl.

Alle informatie die uit de gesprekken en e-mails komt, bespreken ze met partners, zoals Buurtzorg Jong, Icare en Jeugdpunt. Uiteindelijk wil de gemeente rond de zomervakantie een plan voorleggen aan de gemeenteraad voor verbetering van de lokale jeugdhulp.