• Wethouder A. Kleijer ondertekent het convenant.

  • T. Marselis van St. Katholiek Onderwijs, mevrouw C. van den Brink van Kindcentrum Putten en mevrouw R. Bryson van St. Kinderopvang Kiekeboe Putten.

Gemeente tekent met veel partijen convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie

PUTTEN In het gemeentehuis van Putten hebben wethouder Kleijer en vertegenwoordigers van betrokken partijen woensdag hun handtekening gezet onder het Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Putten. In het convenant staan de intenties en afspraken met betrekking tot de uitvoering Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Bij de Voor- en Vroegschoolse Educatie zijn een flink aantal partijen betrokken. De gemeente Putten werd vertegenwoordigd door de wethouder Onderwijs Kleijer; de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (Het Zwaluwennest), Stichting Proo, Vereniging voor PCO Onderwijs, Stichting voor Katholiek Onderwijs, Stichting Peuterspeelzaal De Vrijbuitertjes, Stichting Kindcentrum Putten, Stichting Kinderopvang Kiekeboe Putten en ICARE Jeugdgezondheidszorg.

Om kwaliteit te kunnen leveren, zo veel mogelijk doelgroepleerlingen te kunnen bereiken en een optimale doorgaande leerlijn te creëren, is het volgens de gemeente van belang dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen de partijen. De gemeente is primair verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie (peuterspeelzaal of kinderdagverblijven), de schoolbesturen voor de vroegschoolse educatie (groepen 1 en 2 van de kleuterschool). In het convenant zijn concrete afspraken vastgelegd met de partijen.