• Het kantorencomplex van Kasteel Vanenburg wordt tijdelijke huisvesting voor gemeente Putten

    Bas Uijlings fotografie

Gemeente verhuist tijdelijk

PUTTEN Tijdens de renovatie van het gemeentehuis in Putten wordt de gemeentelijke organisatie tijdelijk ondergebracht in het kantorencomplex naast kasteel De Vanenburg. Voor de directie dienstverlening aan de burger wordt een deel van het politiebureau aan de Brinklaan ingericht. Het kasteel zelf blijft in gebruik als hotel en restaurant.

Wijnand Kooijmans

Het kantorencomplex wordt voorlopig gehuurd voor een jaar. De kosten voor de tijdelijke huisvesting bedragen 437.000 euro. Daar komt 20.000 euro bij voor de aanpassing van de ruimte in het politiebureau.De fracties in de Puttense gemeenteraad stemmen in met het tijdelijk onderkomen met uitzondering van het CDA. Dat wil nog de ruimte een standpunt te bepalen wanneer het voorstel de benodigde bedragen beschikbaar te stellen wordt behandeld in de gemeenteraad.

 

RENOVATIE Het college van burgemeester en wethouders kan ook verder met de uitwerking van de renovatieplannen. Hiervoor is, wanneer alles wordt uitgevoerd, bijna 5,7 miljoen euro nodig.De meeste fracties hebben wel aangegeven dat wat hen betreft zonnepanelen later kunnen worden geplaatst. Hierdoor wordt 35.000 euro bespaard. Ook de toepassing van warmtepompen en de warmte-koude opslag wordt door een meerderheid niet onarmd. Dit levert 518.000 euro aan besparing op.

Bij de renovatie worden de buitengevels en kozijnen vervangen, binnenmuren en plafonds weggehaald, installaties vernieuwd en nieuw leidingwerk aangebracht, De overlast is dusdanug dat het gehele gebouw tijdens werktijden niet bruikbaar is voor kantoordoeleinden.

 

TROUWZAAL Wel blijven enkele functies in het gebouw gehandhaafd. Het gaat om de Kunstkelder, de trouwzaal en de raadzaal. De beide laatste zalen zijn in de avonduren prima te gebruiken. Ook het archief blijft ter plaatse en bruikbaar. Voor het digitaliseren van de archieven zijn de raadsfracties bereid de benodigde honderdduizend euro te investeren.

Onderzoek wijst uit dat dat het plaatsen van tijdelijke kantoorunits aan de achterzijde van het gemeentehuis niet wenselijk is. De kosten zijn hoog, er verdwijnt parkeerruimte en het comfort is beperkt. Binnen de bebouwde kom is geen kantoorruimte beschikbaar welke is geschikt om de gemeentelijke organisatie en bestuur te huisvesten.Opsplitsing over verschillende panden wordt niet wenselijk gevonden.

 

RUIMTE In het kantorencomplex naast de Vanenbur is voldoende ruimte  beschikbaar om de gehele organisatie te huisvesten. Maar ook goede parkeergelegenheid en voorzieningen voor het beoogde gebruik. Tijdens de renovatie van het gemeentehuis wordt wel gewerkt aan de toevoerwegen naar de Vanenburg en het kantorencomplex. Maar dit wordt niet als beletsel gezien. De wegen worden niet geheel afgesloten.

Omdat het complex voor bepaalde inwoners minder makkelijk is te bereiken wil het college een steunpunt vestigen in het politiebureau. De politie krijgt overigens bij de renovatie een eigen ingang, te bereiken via een bruggetje. 

 

KEUZE Voor de renovatie hadden vier architectenbureaus belangstelling. Twee van hen is de kans geboden een plan op te stellen. Tijdens de presentatie aan onder meer raadsleden, personeel en de stuurgroep huisvesting, is gekozen voor het ontwerp van het bureau Korfker.Voor Olthuis spelen de kosten van de renovatie een belangrijke rol als het gaat om een uiteindelijke keuze voor of tegen te stemmen.

Volgens wethouder Roelof Koekkoek zijn de extra opties die het college heeft aangedragen niet direct noodzakelijk. Maar kunnen deze soms gemakkelijk worden meegenomen wanneer er toch wordt verbouwd. Zelf twijfelt het college ook aan de installatie van warmtepompen. Met de renovatie krijgt Putten, zo zegt hij, wel een geweldig gemeentehuis met een geweldige uitstraling. Ook een gebouw dat jaren meekan.