• Gemeente Putten.

Gemeente verlengt ambtstermijn burgemeester Lambooij

PUTTEN De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van gisteravond besloten Lambooij aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Putten. Het ambtstermijn van burgemeester Lambooij loopt af in juni van dit jaar.

DEBAT De gemeenteraad heeft dit besluit genomen na een kort, open en helder debat te hebben gevoerd waar de burgemeester ook aan heeft deelgenomen. Dit debat heeft voorafgaand aan de openbare raadsvergadering plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft de drie rollen die een burgemeester bekleed besproken. Deze drie rollen betreffen die van burgervader, voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en de voorzitter van de gemeenteraad.

Burgemeester Lambooij: ,,Ik dank de gemeenteraad voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik woon inmiddels met mijn vrouw een paar jaar in Putten en met buitengewoon veel plezier. Wij voelen ons beide meer dan thuis in dit fantastische dorp. Op de vraag van de Commissaris van de Koning of ik herbenoemd wilde worden voor een tweede ambtsperiode, heb ik volmondig ja gezegd. Ik hoop op een mooie, goede en inspirerende periode."