• King Arthur Groep

Gemeente wil keukentafelgesprekken over hulpverlening

PUTTEN Om te bepalen of mensen meer of minder hulp nodig hebben, gaat de gemeente Putten keukentafelgesprekken met hen houden.

Wijnand Kooijmans

Het gaat daarbij om mensen met wie voor 1 oktober 2018 zo'n gesprek is gevoerd. Wethouder Gerbert Priem begrijpt dat dit tot enige onrust voor betrokkenen meebrengt. Over de gesprekken is echter al een afspraak gemaakt binnen het coalitieakkoord. Betrokken zijn middels een brief op de hoogte gesteld zodat ze desgewenst kunnen laten bijstaan door derden.

Het gaat er om om te bezien welke hulp mensen nodig hebben maar ook of hulpmiddelen, zoals een scootmobiel, nog op de juiste wijze worden ingezet.