• Genieten op strand Nulde

    Henk Hutten

Gemeente wil positie Strand Nulde versterken

PUTTEN De gemeente Putten koopt de aandelen van Leisurelands die de gemeente Heumen te koop aanbood. Hiermee is een bedrag gemoeid van 328.200 euro. Dat komt neer op een bedrag van honderd euro per aandeel.

Wijnand Kooijmans

Waar de gemeente Heumen geen belang heeft bij Leisurelands wil de gemeente Putten haar invloed binnen deze recreatieorganisatie juist versterken. Dat is van belang vanwege de ligging van Strand Nulde waar jaarlijks duizenden bezoekers komen.

Het gebied is de laatste jaren omgevormd van een sociaal onveilig en recreatief onaantrekkelijk gebied tot een hoogwaardig sociaal veilig en aantrekkelijk recreatieterrein.