• De meeste agrarische bedrijven staan op slot als het gaat om uitbreiding van het aantal dieren. (archieffoto BDU)

    BDU Media

Gemeente zet bedrijven 'op slot'

PUTTEN Om onder meer woningbouw mogelijk te maken in Putten Zuid heeft Putten rond de 55 agrarische bedrijven in deze gemeente op slot gezet. Om extra geuroverlast te voorkomen mogen zij niet uitbreiden. Een uitzondering geldt voor bedrijven die op grond van het bestemmingsplan meer dieren mogen houden dan ze nu hebben, maar onder de voorwaarde de geuroverlast terug te dringen. Een besluit over toekomstige woningbouw in Putten Zuid moet, volgens wethouder Nico Gerritsen in mei door de gemeenteraad worden genomen.

Wijnand Kooijmans

Het aanhoudingsbesluit die uitbreiding van geuroverlast moet voorkomen is door de gemeenteraad tijdens een besloten bijeenkomst genomen. Dit om te voorkomen dat tijdens de normale procedure - die gemiddeld zo'n tien weken in beslag neemt - agrariërs ineens uitbreidingsplannen zouden indienen. In het besluit is een grens van zeshonderd meter rond mogelijke toekomstige bebouwing opgenomen. In mei heeft de raad nog wel het recht aan deze afstand te tornen. Jan van Meerveld (CDA) heeft geen goed gevoel overgehouden aan de wijze waarop het besluit is genomen. De gemeenteraad heeft dan, naar zijn mening, te veel onder druk moeten nemen, zonder zich eerst in alle stukken te kunnen verdiepen.

In opdracht van de gemeente Putten is een geuronderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in de gemeente Putten vier gebieden zijn met ernstige geurhinder. Het gaat om de hoek Roosendaalseweg - Oude Nijkerkerweg, de omgeving van de Bijsterenseweg - Nijkerkerstraat en Hooiweg, de omgeving van de Waterweg en de Kiefveldersteeg en de bocht in de Voorthuizerstraat nabij de Beulekampersteeg. Dat maakt dat ook het toekomstige nieuwbouwgebied Putten-Zuid in zo'n geurgevoelige zone ligt.

 

TIJDSPAD Tijdens de behandeling in de raadscommissie Ruimte werd door meerdere partijen aangedrongen op een duidelijk tijdspad om de belangen van iedereen veilig te stellen. Jan van den Brink (SGP) was niet ontevreden over de uitkomst van het geuronderzoek. De vier gebieden maken, zo gaf hij aan, maar een paar procent uit van het buitengebied. Ook wil men dat het college van burgemeester en wethouders duidelijk maakt of er wel of niet een gemeentelijk geurbeleid en geurverordening komt. In het onderzoek wordt aangegeven dat hiervoor meer onderzoek nodig is. Waarbij het dan de vraag is of deze verordening alleen voor Putten Zuid moet gelden of voor de totale gemeente.

Putten Zuid knijpt het meest gezien de eventuele woningbouw in dat gebied. In de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven met dieren die geuroverlast veroorzaken met ruim tien procent afgenomen. Van de dieren met geuruitstoot zijn de vleeskalveren en kippen met rond de tien procent toegenomen, zij het dat het om kleine aantallen gaat. Het aantal varkens nam met tien procent af, kalkoenen met vijftig procent. Daar staat een stijging van het aantal eenden met zestig procent tegenover.