Gemeenten en corporaties ontwikkelen samen tijdelijke woonvoorzieningen

VELUWE Gemeenten en corporaties in de regio Noord-Veluwe gaan samen kleinschalige locaties ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting. Deze woningen zijn

bedoeld voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning die recht hebben op woonruimte) en andere woningzoekenden die snel woonruimte nodig hebben. Binnen een jaar moeten er tenminste vier of vijf locaties beschikbaar zijn met minimaal 200 zelfstandige en onzelfstandige/gedeelde tijdelijke woonvoorzieningen. De woonvoorzienigingen zijn bedoeld voor een periode van vijf tot tien jaar. Daarnaast wordt gewerkt aan plannen voor reguliere woningbouw. Dat vergt echter langere tijd.Op deze wijze willen de gemeenten en corporaties zorgen voor voldoende huisvestingsmogelijkheden voor alle woningzoekenden

in de regio.

De gemeentenElburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten kunnen op dit moment met moeite voldoen aan de taakstelling voor hethuisvesten van statushouders. Om datprobleem het hoofd te bieden, is er eenRegionale Taskforce Huisvesting Statushouders opgericht.Op verzoek van deze regionale taskforce, de wethouders Wonen van de gemeenten en de corporatiedirecteuren in de regio heeft Regio Noord-Veluwe inmiddels een expertteam samengesteld.Hetexpertteam gaat helpen goede huisvestigingsplekken snel te ontwikkelen. De eindverantwoordelijkheid voor een project ligt bij de betreffende gemeente.Ook de communicatie met de omwonendenwordt door de gemeente verzorgd.Provincie Gelderland heeft steun toegezegd aan dit initiatief.

Op diverse plekken in de regio zijn intussen enkele kleinschalige initiatieven in onderzoek genomen.Het expertteam biedt daarbij al ondersteuning. Nu gaat het team met de gemeenten en woningcorporaties op zoek naar nieuwe geschikte locaties in de regio voor tijdelijke huisvesting.