• De bocht in de Sprielderweg wordt aangepast

    Wijnand Kooijmans

Gemeenteraad nog verdeeld over aanpak Sprielderweg

PUTTEN Niet alle partijen in de Puttense gemeenteraad staan op voorhand te springen extra verkeersmaatregelen te nemen op de Calcariaweg en de Sprielderweg. Ze vinden dat de werkzaamheden beperkt kunnen blijven tot groot onderhoud.

Wijnand Kooijmans

Volgens Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) is door het college van burgemeester en wethouders op geen enkele wijze aangetoond dat de weg onveilig is. Een aantal bewoners geeft aan, zo zegt hij, overlast te ondervinden en de weg verkeersonveilig te vinden. Maar nergens blijkt uit dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Het aantal mensen dat de maximumsnelheid overtreedt bedraagt vijftien procent van alle weggebruikers. Wel is Hoogendijk voorstander van het terugplaatsen van de weggehaalde flitspalen.

GELIJK Jan van den Brink (SGP) heeft er moeite mee dat mensen die met een tasje met handtekeningen aankloppen bij de wethouder anders worden benaderd dan mensen die dat niet doen. ,,Ik wil iedereen gelijk benaderen. Er zijn andere wegen die even slecht zijn. Daarom is het voor mij voldoende wanneer alleen het groot onderhoud wordt uitgevoerd." Ook vraagt hij zich af hoe het college zich opstelt naar bewoners van andere wegen die ook 200.000 euro extra vragen voor wensen die bij hen leven.

POSTWEG Jan van Meerveld (CDA) vraagt zich af hoe het zit met andere wegen die in een even slechte staat verkeren, zoals de Postweg. ,,Wanneer wordt deze aangepakt?" Ook vraagt hij zich af of het realistisch is dat de gemeente de weg al in juli wil aanpakken. Bij ChristenUnie, Wij Putten en CDA bestaan geen overwegende bezwaren tegen de extra maatregelen.

GROOT ONDERHOUD Volgens wethouder Roelof Koekkoek is 400.000 euro nodig voor het reguliere groot onderhoud. Dat moet, zo vindt hij, ook worden uitgevoerd. Hij vindt het onverstandig dan niet gelijk te kiezen voor extra maatregelen die voortkomen uit het overleg met de omwonenden. ,,Anders komt daar de komende twintig of dertig jaar niets van."

SNELHEID De maximumsnelheid beperken tot dertig kilometer, zoals voorgesteld door Hoogendijk, vindt de wethouder ongewenst. Mede omdat het gaat om een belangrijke verkeersader. Hij geeft aan wel steeds tegen de bewoners te hebben gezegd dat de aanvullende maatregelen alleen mogelijk zijn wanneer de raad hiermee instemt.

GEPLANDE MAATREGELEN In het plan worden de rijbanen versmald, de voetpaden breder gemaakt en worden de fietspaden volgens de nieuwste richtlijnen aangelegd. Fietsers krijgen een prominentere plek op de weg, met als doel te bereiken dat het gemotoriseerd verkeer hierachter blijft rijden.

GROEN In de parkeerstrook langs de Sprielderweg zijn een reeks van onderbrekingen aangebracht. Deze worden benut om groen aan te planten of de oversteken te verkorten. De oversteek op de Calcariaweg ter hoogte van de Peppelhoeve wordt aangepast. De bocht in de weg wordt verbreed, zodat voertuigen elkaar gemakkelijker kunnen passeren.