• Lex van Lieshout ANP photo

Gemeenteraad snel klaar: enkel discussie over Matchpoint

PUTTEN De gemeenteraad van Putten heeft in een tijd van twintig minuten de raadagenda afgehandeld. De enige discussie die werd gevoerd, was rond de vaststelling van het bestemmingsplan Matchpoint. Hier worden 28 woningen gebouwd, voornamelijk in de sociale sector.

Wijnand Kooijmans

Henk Koornneef (Gemeentebelangen) vindt het spijtig dat het gebied niet kan worden ontsloten via de rotonde door een blokkade van de provincie Gelderland. Het verkeer over de Arendstraat zou hierdoor mede kunnen worden ontlast. Hij wil dat de mogelijkheden voor een betere ontsluiting worden bekeken zodra ook Terra Nova in beeld komt.

SNELHEID Volgens wethouder Nico Gerritsen is een plan voor dat gebied zeker niet in deze raadsperiode te verwachten. De mogelijkheden wat betreft een andere aansluiting zijn echter wel open gehouden. Gertine Elsenaar (CDA) dringt nogmaals aan bij de provincie een snelle verlaging van de snelheid op de Nijkerkerstraat naar 60 kilometer per uur te bepleiten. Volgens haar om zo de geluidswal minder dan vijf meter hoog te laten worden.

Wethouder Gerritsen wil op dit punt echter wel enige terughoudend betrachten. Bij een verlaging van de snelheid kan de geluidswal wellicht wettelijk minder hoog worden. Maar er moet ook rekening worden gehouden met de belangen van de bewoners van de woningen direct grenzend aan de geluidswal. En dan is het maar de vraag voor hem of verlaging van de geluidswal wel wenselijk is.

REGENBOOGVLAG Naar aanleiding van vragen van Gemeentebelangen geeft het college aan dat de gemeente Putten geen regenboogvlag heeft en ook niet het verzoek ontvangen deze te hijsen tijdens de Coming-Outdag die op 11 oktober wordt gehouden. Hijsen van de vlag wordt gezien als een onwenselijke versmalling van wat er maatschappelijk speelt. Bij het streven naar een inclusieve samenleving past, volgens het college, alleen een dialoog en niet het hijsen van de vlag.

VERTRAGING Uit een raadsbrief blijkt dat de aanwezigheid van vleermuizen - naast extra werkzaamheden aan de cementvloeren - heeft geleid tot enige vertraging bij de renovatie van het gemeentehuis.

De verwachting is dat door de zachte weersomstandigheden de vertraging weer gedeeltelijke in te lopen. De verwachting is dat de oplevering daardoor gewoon 3 juli kan doorgaan. Alleen een vorstperiode kan mogelijk nog roet in het eten gooien.

De werkzaamheden worden nog steeds uitgevoerd binnen de financiële kaders die vooraf zijn vastgesteld door de raad. Dat komt onder meer door een korting van de aannemer voor het niet gebruiken raads- en trouwzaal en kunstkelder tijdens de renovatie. Het gaat om een voordeel van 140.000 euro. Dat vangt de tegenvallers op welke worden begroot op een totaal bedrag van 125.000 euro. Het gaat onder meer om 25.000 euro voor het saneren van aangetroffen asbest.

De tijdelijke huisvesting van de gemeente valt wel duurder uit. Het gaat om zo'n bedrag van rond de 133.000 euro. Ook de digitalisering van de archieven en de bestanden van de afdeling Samenleving vallen 41.000 euro duurder uit.