• Gemeente Putten

Gerbert Priem ondanks kritiek toch wethouder

PUTTEN De oppositie in de Puttense raad heeft kritiek op de wijze waarop de benoeming van Gerbert Priem als opvolger van wethouder Ard Kleijer tot stand is gekomen. Maar, zo gaf burgemeester Henk Lambooij aan, heeft zelf de mogelijkheid niet benut met een voorstel te komen verder te gaan met twee wethouders en niet een derde te benoemen.

Wijnand Kooijmans

 

Dat maakt dat de voordracht van Priem door de ChristenUnie door de gemeenteraad met veertien stemmen voor werd aangenomen. Tegen zijn benoeming stemden drie leden, twee leden stemden blanco. Priem kon aan het eind van de raadsvergadering direct worden beëdigd in zijn nieuwe rol door burgemeester Lambooij.

ONDERSCHEIDING Ard Kleijer is onderscheiden met de erepenning van de gemeente Putten. De daaraan verbonden versierselen werden hem vrijdag tijdens zijn afscheidsreceptie opgespeld door burgemeester Henk Lambooij. De speld verbeeldt een boom met wortels, passend bij Putten als bomendorp.

De erepenning is door het college van burgemeester en wethouders toegekend omdat hij zich 23 jaar heeft ingezet als vrijwilliger voor diverse organisaties binnen de sport en het kerkenwerk. Daarnaast vanwege de passe en inzet waarmee hij gedurende vijftien jaar zijn werk als raadslid en wethouder heeft vervuld.

AFSCHEID Burgemeester Henk Lambooij prees Kleijer voor zijn inzet, zowel voor het verenigingsleven als voor zijn politieke activiteiten. De dag ervoor nam Kleijer al afscheid als wethouder tijdens de raadsvergadering. Hij gaat aan de slag als manager bij de zorggroep Noordwest-Veluwe. ,,Een baan waar ik veel zin in heb", zo gaf hij aan.

Kleijer werd toegesproken door Henri Luitjes als nestor van de Puttense gemeenteraad. Luitjes gaf aan Kleijer te hebben leren kennen als een ambitieus politicus. ,,En dan moet je zorgen in de picture te komen staan." Dat maakte dat Luitjes als toeschouwer bij een interland in de Kuip in Rotterdam werd gebeld door Kleijer met de mededeling dat die wel kans zag wethouder te worden. En daaraan de vraag koppelde of Wij Putten daarin ook een rol kon spelen.

De onderhandelingen over de vorming van een coalitie zijn met Kleijer altijd soepel verlopen, zo zegt Luitjes. Tot het laatste moment de laatste keer. De ChristenUnie vroeg om een schorsing welke vrijwel de gehele avond duurde. Dat maakte dat de andere partijen al zaten te bedenken welke mogelijkheden er waren voor een coalitie zonder de CU.

IDEE Het bleek om de portefeuilleverdeling te gaan. Kleijer had tot dat moment groen en grijs in zijn portefeuille. Waar Wij Putten het idee had deze portefeuille over te moeten nemen. Eigenlijk was ook de CU van mening dat het voor Kleijer tijd was een andere portefeuille te gaan vervullen maar zelf stribbelde Kleijer hard tegen. Het werd uiteindelijk de zorg welke Kleijer kreeg toebedeeld en dat was tevens de aanraking met de zorg waarin nu zijn toekomst ligt.

Overigens sluit Luitjes niet uit dat men snel Kleijer terug zal zien in de Puttense politiek, zij het dan als raadslid. Kleijer is relatief een jongeling in de politiek terwijl Putten best een ervaren raadslid kan gebruiken. Is het niet bij de CU dan mogelijk zelfs voor Wij Putten.

ADVIES Kleijer zelf haalde het advies aan van Cor Houweling bij zijn aantreden. ,,Stel altijd een vraag, ook al heb je er geen. Vraag desnoods naar de dekking van een voorstel." Dat deed Kleijer ook tijdens zijn eerste commissievergadering. Hetgeen hem van wijlen Gerrit van Wijnkoop de opmerking opleverde: ,,Dat was een goede vraag, je komt er wel.'' Inmiddels heeft Kleijer, zo hij aangeeft, wel alle hoeken van de raadszaal gezien.

DEBATTEN Waar in het begin van zijn politieke loopbaan vaak verhitte debatten werden gevoerd is dat inmiddels veranderd en wordt minder op de man gespeeld. Ook de vergaderingen zijn daardoor een flink stuk korter geworden. Kleijer geeft aan graag verantwoordelijk te hebben willen dragen voor de samenleving. Waarin, naar zijn mening, ook ruimte moet zijn voor andersdenkenden.

Priem is donderdag 14 september benoemd tot wethouder. De portefeuille die hij overneemt van oud-wethouder Kleijer bevat de volgende taken: welzijn (Wet maatschappelijke ondersteuning, sociale zaken, sociale werkvoorziening, specifiek welzijn, volksgezondheid, jeugd- en gezinsbeleid), bouwen en milieu, handhaving, onderwijs, project zorg en maatschappij en bestuurlijke adviesgroep regiotaxi, ODNV en Lelystad Airport (voor het onderdeel milieu). Ook de portefeuille sport gaat naar wethouder Priem. Het Bosbad valt onder recreatie en toerisme en blijft bij wethouder Koekkoek. De uitbreiding van Lelystad Airport valt onder wethouder Koekkoek vanwege de economische invalshoek.