• De razzia wordt vastgelegd in 'Het Verhaal van Putten'

    Henk Hutten

Geschiedenis razzia vastgelegd

PUTTEN De geschiedenis van de razzia van Putten wordt vastgelegd in 'Het Verhaal van Putten.' Hiervoor worden de verhalen verzameld van de mensen die nog over de razzia kunnen vertellen. Het totale project neemt twee jaar in beslag.

Wijnand Kooijmans

Voor ''Het Verhaal van Putten' is een plan van aanpak opgesteld door een werkgroep, bestaande uit raadsleden van alle fracties. De uitwerking wordt voor een belangrijk deel neergelegd bij een stuurgroep. Daarin komen twee nog aan te wijzen raadsleden maar een belangrijke rol wordt vooral weggelegd voor het college van burgemeester en wethouders. Mede omdat daarmee een verankering plaats vindt in het ambtelijk apparaat.

 

ROL Wethouder Roelof Koekkoek zegt dat het college ook graag de voortrekkersrol op zich wil nemen. Mede omdat het iedereens uitgangspunt is dat het geen politiek item wordt. Een vrees die het college wel enigszins heeft. Voor de uitvoering is in totaal 96.811 euro beschikbaar. Hiervan moet 81.000 euro uit de algemene reserve komen, het resterende bedrag heeft de werkgroep bespaard op het budget dat hen ten dienste stond.

Er wordt haast gemaakt omdat veel mensen die kunnen vertellen over de razzia odie Putten 1 oktober 1944 trof op leeftijd zijn. Onder meer komt er een nieuwe website 'Het Verhaal van Putten.' Hierop komen foto's, verhalen en video- en geluidsfragmenten. Zowel eerder ontwikkelde producten en opgetekende verhalen als de nieuwe verhalen komen op de website te staan. Ook worden routes aangeboden en is er een quiz. Ook is het mogelijk al dan niet tijdelijke digitale tentoonstellingen te hebben op de website.

 

LOCATIES Er worden drie fiets- en wandelroutes ontwikkeld. Deze lopen langs markante locaties en zijn gekoppeld aan de verhalen op de website. Er wordt aansluiting gezocht met de reeds bestaande routes en paden, zoals het Westerborkpad en Kamp Amersfoort. Inwoners van Putten krijgen de kans zelf locaties aan te dragen.

Ook wordt er een verhalenboekje gemaakt waarin de routes en korte verhalen staan. Het gaat om een klein toeristisch boekje met kaartje dat door fietsers en wandelaars makkelijk is mee te nemen. In het boekje wordt aangegeven dat via een scan op website meer bekeken of beluisterd kan worden op een plek.

SCHOOL De jeugdgemeenteraad wordt er ook bij betrokken door een project voor groep acht van de basisschool uit te laten werken. In het plan van aanpak is ook opgenomen dat de geschiedenis Canon van Putten wordt uitgebreid tot vijftig vensters. Hiervoor worden vrijwilligers geworven en begeleid. De huidige canon is te vinden op de website van de gemeente Putten. Bij de interviews wordt Erfgoed Gelderland betrokken.