Glasvezel voor basisschool met de Bijbel Steenenkamer

PUTTEN Basisschool met de Bijbel Steenenkamer in Putten is vrijdag aangesloten op het glasvezelnetwerk. Bijzonder aan deze aansluiting is dat deze school in het buitengebied van Putten staat. Waar een groot aantal basisscholen in grootstedelijk gebied nog glasvezel voor snel internet moeten ontberen, kunnen binnenkort maar liefst 3 basisscholen in het buitengebied van Putten hiervan gebruik maken. BmdB Steenenkamer is dus de eerste van deze drie basischolen. Uit onderzoek van Multiscope, gehouden onder duizend Nederlanders, blijkt dat digitale lesvormen steeds meer gemeengoed worden in Nederlandse klaslokalen. Respondenten met schoolgaande kinderen geven aan dat een computer het vaakst (80%) gebruikt wordt tijdens de les, maar ook het digitale schoolbord wordt door driekwart genoemd. En één op de vijf scholen zet tablets voor lesdoeleinden in.

Ook blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders het belangrijk vindt dat scholen digitale toepassingen zoals tablets en digitale schoolborden beschikbaar hebben voor leerlingen. De ontwikkeling hiervan moet volgens 60% van de Nederlanders voor rekening komen van de scholen zelf, 20% vindt dit de verantwoordelijkheid van het rijk.

Directrice van BmdB Steenenkamer Jolanda Beijer is erg blij met de glasvezelaansluiting. Zij kunnen nu goed gebruik maken van diverse lestechnieken zoals lessen via het digitale schoolbord en de tablet. Ook nieuwe en toekomstige lestechnieken liggen op deze manier binnen handbereik welke de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren.

Dat deze 3 scholen aangesloten worden op het glasvezelnetwerk is het resultaat van de inzet en samenwerking van de buurtbewoners in Putten West (Putten West is het gebied tussen de spoorlijn Zwolle-Amersfoort grenzend aan Nijkerk, Nulde en Ermelo)