Glasvezelwijkcentrale voor buitengebied Putten West geplaatst

PUTTEN - De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Putten West is eind vorig jaar gestart. De eerste bewoners van het buitengebied van Putten maken al gebruik van een snelle en betrouwbare verbinding voor internet, televisie en telefonie. Deze eerste woningen zijn nog aangesloten op de glasvezelwijkcentrale die geplaatst was voor het stedelijk gebied van Putten. Vandaag is aan de Arkemheenseweg in het buitengebied van Putten een extra glasvezelwijkcentrale geplaatst.

Glasvezelwijkcentrale

De nieuwe glasvezelwijkcentrale moet de overige woningen in het buitengebied van Putten West aansluiten op het glasvezelnetwerk van Reggefiber. Op de nieuwe glasvezelwijkcentrale kunnen alle woningen in het buitengebied van Putten West worden aangesloten. Via deze zogenaamde POP krijgt elke woning in het buitengebied van Putten West een eigen verbinding op het glasvezelnetwerk. Het plaatsen van een extra glasvezelwijkcentrale is nodig omdat de reeds geplaatste wijkcentrales in het stedelijk gebied van Putten onvoldoende capaciteit hebben om het hele buitengebied op aan te sluiten.

Volgende fase

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om op korte termijn te starten met de volgende fase van de aanleg. Binnenkort zullen de bewoners van de nog aan te sluiten woningen bezoek krijgen van een schouwer. Samen met de bewoners zal hij bepalen hoe de graafwerkzaamheden op eigen grond uitgevoerd moeten worden.

Meer informatie

Wie meer informatie wil over de aanleg van glasvezel in het buitengebied, de vele voordelen van glasvezel en over de serviceproviders kan zich wenden tot de initiatiefgroep. Kijk hiervoor op www.glasvezelputtenwest.nl.