• Vrijwilligers van de fietsersbond verrichtten reparaties aan fietsverlichting, bij een soortgelijke actie in Houten.

    Fietsersbond Houten

Gratis reparatie van fietsverlichting voor alle Puttenaren

PUTTEN Inwoners van de gemeente Putten kunnen vrijdag 14 oktober van 13.30 tot 17.30 uur weer gratis hun fietsverlichting laten repareren. De gemeente Putten organiseert deze actie samen met de plaatselijke fietsenmakers, de politie en Veilig Verkeer Nederland afdeling Ermelo-Putten.

Belangstellenden kunnen bij de volgende locaties terecht: BCE Bikes, Geurts Tweewielers en Kleijer Tweewielers richten een gezamenlijk reparatiepunt in op het Fontanusplein. Ligtrink2wielers repareert de fietsverlichting vanuit de winkel aan de Garderenseweg 5. H. Pothoven Tweewielers verricht de werkzaamheden in de winkel aan de Dorpsstraat 107.

Met gratis repareren worden eenvoudige handelingen bedoeld als het vervangen van het snoer en de lampjes. Bij grotere reparaties aan de verlichting worden alleen de materiaalkosten in rekening gebracht. Dit wordt natuurlijk van tevoren bekend gemaakt.

De reparatiedag is onderdeel van de fietsverlichtingscampagne waarbij de politie extra controleert op het voeren van verlichting. Nu de donkere maanden weer zijn begonnen schenken politie, Veilig Verkeer Nederland en andere organisaties weer volop aandacht aan het voeren van verlichting in het verkeer. Ook het politieteam Putten heeft de controle op de (fiets)verlichting op de agenda staan. Om boetes te voorkomen, worden de Puttenaren in de gelegenheid gesteld hun fietsverlichting in orde te maken.

Fietsverlichting is heel belangrijk voor de verkeersveiligheid. Niet alleen om zelf goed te kunnen zien, maar ook om gezien te worden. Dat geldt voor alle fietsers, dus ook voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Vaak fietsen zij naar school of weer naar huis als het nog donker of schemerig is. Goede verlichting is dan noodzakelijk, zodat andere weggebruikers ze zien. Ouders spelen hierbij ook een belangrijke rol. Het is hun verantwoordelijkheid dat de fietsen van hun kinderen technisch en wat de verlichting betreft in orde zijn.