Groen licht voor samenwerking lokale omroepen

PUTTEN Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met de samenwerking van Omroep Nijkerk met vier andere lokale omroepen. Het betreft de omroepen in de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en Barneveld.

Wijnand Kooijmans

In de voorbereiding zijn er ook gespreken gevoerd met RTV (Radio en Televisie) Nunspeet, maar deze omroep heeft besloten voorlopig niet te gaan samenwerken met de overige vijf betrokken omroepen. Ook is gesproken over de mogelijkheid op te gaan in één organisatie maar daarvan wordt voorlopig eveneens afgezien.

Gewerkt wordt onder de noemer VOC Lokaal. Met vijf omroepen in zes gemeenten is VOC Lokaal er van overtuigd voldoende bereik te hebben om een lokaal toereikend media-aanbod te kunnen realiseren. Het gaat om bereik van ruim 190.000 inwoners. De samenwerking is een gevolg van een akkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Lokale Omroepen in Nederland (OLON).

In het gesloten convenant zijn voorwaarden opgenomen ten aanzien van een minimum kwalitatief niveau waaraan een lokale omroep moet voldoen. Streekomroepen bestaan uit lokale omroepen met een uitzendmachtiging voor twee of meer gemeenten. Ook worden voorwaarden gesteld aan het aantal inwoners dat moet worden bereikt.

Voor de samenwerking is de medewerking van de gemeente nodig. Verantwoordelijk wethouder Marly Klein geeft aan deze noodzakelijke medewerking te verlenen. Al moet ze erkennen niet alle consequenties op dit moment nog te kunnen overzien. Onder meer als het gaat om de vraag of Omroep Nijkerk een eigen programmaraad behoudt of dat er een regionale programmaraad komt.

,,Wij moeten nog worden bijgepraat over alle consequenties van deze samenwerking. Dat vindt volgende week plaats wanneer een symposium wordt gehouden. Daar ga ik naar toe om alle in en outs te horen." In september wordt de definitieve indelingskaart van de regionale omroepen nog aan het college voorgelegd. Onder de samenwerking vallen zowel radio, televisie als internet.