• Wijnand Kooijmans

Grondaankopen stagneren voor aanpak verkeer Steenenkamer

PUTTEN Over de aankoop van zeven percelen op de route tussen de Vanenburgerallee en de Hoornsdam kan de gemeente Putten het nog steeds niet eens worden met de eigenaren. Overigens is een deel daarvan in handen van dezelfde eigenaar.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Roelof Koekkoek vreest dat in het uiterste geval de weg van onteigening van de gronden moet worden behandeld om de reconstructie van dit weggedeelte mogelijk te maken. Onder meer gaat het om het doortrekken van het fietspad dat is aangelegd tussen het NS-station en de Vanenburgerallee.

BEZWAREN Koekkoek kwam tot zijn uitspraak naar aanleiding van vragen van Arap-John Tigchelaar van Wij Putten. Tegen het bestemmingsplan zijn negen bezwaren ingediend. De gemeenteraad moet op redelijk korte termijn een besluit nemen over zowel de bezwaren als het bestemmingsplan.

Voor uitvoering van de plannen is de aankoop van in totaal 34 percelen nodig. Daarvan zijn er inmiddels vijftien definitief aangekocht. Over de aankoop van vijftien percelen is in principe een akkoord bereikt maar de afhandeling hiervan moet nog plaatsvinden. Wethouder Koekkoek heeft nog steeds hoop dat de gemeente er uitkomt met de eigenaren van de resterende percelen. Eventueel via grondruil. In het uiterste geval vindt onteigening plaats.

ROUTE De wethouder verwacht dat begin volgend jaar met de reconstructie van het betreffende weggedeelte kan worden begonnen. Dat geldt ook voor de aanpassing van de route van en naar Ermelo. Wellicht kunnen beide werkzaamheden zelfs worden gecombineerd.

Tigchelaar heeft ook vragen rond de communicatie rond de werkzaamheden. Aanleiding is dat veel mensen zich toch verrast voelden door de werkzaamheden rond de overweg in de Zuiderzeestraatweg en het direct daaraan grenzende weggedeelte. Geluiden als 'het dorp zit op slot' en 'onbereikbaar' vlogen Wij Putten om de oren.

WEBSITE Volgens Koekkoek is er vooraf ruim aandacht besteed aan de planning van de werkzaamheden. Onder meer via de gemeentelijke website. Maar wellicht wordt deze niet voldoende gelezen, zo is de conclusie van de wethouder. Hij wil bekeken hoe er nog beter kan worden gecommuniceerd en bezien of eventueel aankondigingsborden moeten worden geplaatst.

Tigchelaar: "Als Wij Putten hebben we een allergie voor borden. Maar stappen hierover dan meer een keer heen." Hij wil onder meer haast gezien de slechte staat waarin de Zuiderveldweg zich bevindt. Het fietspad moet zorgen voor een veilige verbinding tussen Putten en Strand Nulde.

Fotobijschrift: de kwaliteit van de weg wordt slechter en slechter