• Alert Crossmedia

Half procent minder ozb verhoging

PUTTEN De onroerendezaakbelasting wordt in 2017 met anderhalf procent verhoogd. Dat is de uitkomst van een unaniem besluit van de gemeenteraad van Putten bij de vaststelling van de begroting. Voorstel was een verhoging met twee procent.

Wijnand Kooijmans

Doorslaggevend argument voor de raad om niet in te stemmen met de verhoging van twee procent is dat de inflatie de laatste jaren al lang geen twee procent meer is geweest. Aanpassing aan de inflatie was de afspraak welke in het verleden is gemaakt. Wethouder Nico Gerritsen gaf aan de verhoging met een half procent minder wel te betreuren. Het betekent twintigduizend euro minder aan inkomsten en dat is bedrag dat de gemeente, door een recente uitspraak van de rechter, ook extra kwijt is aan vakantieparken. Gezien de brede steun wilde het college van burgemeester en wethouders echter het voorstel niet ontraden.

De verlaging met een half procent geldt ook de toeristenbelasting en de forensenbelasting. In de toekomst wil de Puttense gemeenteraad naar een vaste systematiek voor het verhogen van de belastingen. Daarmee kan deze

dan ook gelijk uit de politieke sfeer worden getrokken. Vanuit de gemeenteraad wordt een werkgroep gevormd die in het verleden van Putten moet vastleggen. Hiervoor wordt een bedrag van twintigduizend euro uitgetrokken. Volgens Henri Luitjes (Wij Putten) is het vooral van belang ook de geschiedenis van de razzia vast te leggen nu daar nog mensen die deze hebben meegemaakt over kunnen vertellen. Opzet is dat de werkgroep op korte termijn met plannen komt.

Door de raad werd ook een amendement aangenomen waarin het college wordt gevraagd meer haast te maken met de ontwikkeling van nieuwbouw in Putten-Zuid. Het jaartal 2024 dat in de begroting werd genoemd vinden partijen te ver weg. In het algemeen wordt gepleit voor meer haast met woningbouw om te voorkomen dat jongeren straks geen huisvesting meer kunnen vinden in Putten zelf. Wethouder Gerritsen zag de kritiek van de raad als een ondersteuning van het beleid omdat wel degelijk de eerste onderzoeken naar Putten-Zuid al zijn gestart. 'Het maakt het mij gemakkelijker bij u als raad straks met een voorstel om een voorbereidingskrediet aan te kloppen."

De wethouder gaf aan dat 3 december de aanbesteding plaats vindt voor de aanleg van de rondweg Henslaere. Begin 2017 kan dan met de aanleg van de weg worden begonnen.

De wethouder zegde tevens toe een proef te willen nemen met duurzame bouw. Of dit het pand van Matchpoint moet zijn, zoals aangedragen door de SGP, is voor de wethouder nog even de vraag. Wat hem betreft kan het eventueel ook een wijkje in de nieuwbouwwijk Rimpeler worden.

Tegen de begroting stemde alleen de fractie van Gemeentebelangen.