• Henk Hutten

'Handhaving bij permanente bewoning is niet humaan'

PUTTEN Er wordt toch gekeken of mensen die dreigen uit hun recreatiewoning te worden gezet tijdelijk ondergebracht kunnen worden in recreatieparken buiten de recreatieclusters. De handhaving van permanente bewoning wordt echter wel voortgezet waarbij in voorkomende gevallen de menselijke maat wordt gehanteerd.

Wijnand Kooijmans

Dat is de uitkomst van een meer dan tweeënhalf uur durende discussie in de Puttense raadscommissie economiebeleid en bedrijfsvoering. Aangezwengeld door de fractie van het CDA. Fractievoorzitter Reinie Verschoor vindt, na gesprekken met zowel eigenaren als bewoners van campings, dat de handhaving niet humaan wordt uitgevoerd en mensen onheus worden bejegend door de handhavers. Dat door hen een provocerende houding wordt aangenomen richting bewoners.

ZELFMOORD Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) is vooral geschrokken van een zelfmoordpoging van een vrouw na de ontvangst van een brief waarin werd aangegeven dat zij en haar echtgenote de recreatiewoning moesten verlaten. Dit op straffe van een dwangsom. Hij wil daarom in juli mogelijk met een motie in de raad komen om in noodgevallen tijdelijk onderdak elders mogelijk te maken.

OEFENINVAL Tijdens de inspraak gaven recreatieondernemers aan veel economische en emotionele hinder te ondervinden van de handhavingsacties, Op bungalowpark Reewold ging dat zover dat zelfs een oefeninval werd gehouden door ambtenaren van de gemeente Apeldoorn omdat men ook daar wil gaan handhaven. Volgens eigenaar Egbert Jan van Bel leiden de invallen er alleen maar toe dat toeristen wegblijven uit Putten.

LEEGSTAND Volgens Bram van Lagen van De Eikenhof hebben de handhavingsacties alleen maar leegstand tot gevolg. Ook hij wijst op het afschrikkende effect dat de handhavingsacties hebben op recreanten. Jan van Wilgenburg gaf aan dat er handhavers zijn die alle perken te buiten gaan. Onder meer door zonder toestemming recreatiebungalows binnen te lopen. Volgens wethouder Roelof Koekkoek is dat uit den boze,

RECREATIE Van de Heuvel zegt ook geraakt te zijn door het verhaal van een man die niet permanent in een recreatiewoning woont, maar wel een dwangsom kreeg opgelegd door de gemeente. Hij wil daarom weten wat nu precies onder recreëren wordt verstaan. Volgens wethouder Koekkoek wordt hierover in het najaar een aparte discussie gevoerd.

MENSELIJKE MAAT Algemene tendens is dat alle fracties vinden dat de gemeente handhavend moet blijven optreden. Maar meerdere fracties vinden dat best eens kan worden gekeken of bij deze acties wel altijd de menselijke maat wordt gehanteerd. Volgens Koekkoek heeft van alle bewoners maar vijf procent een economische of maatschappelijke binding met Putten.

Bij klachten over optredens moeten mensen, zo vinden meerdere partijen, zich wenden tot organisaties als de ombudsman. Ze moeten deze niet op het bordje van de politiek leggen. Opschorten van de handhaving zou, zo zegt Koekkoek, alleen maar valse hoop geven aan mensen. Hij wijst erop dat er steden zijn die bewoners zeggen: 'ga maar op de Veluwe wonen.'