• Reinie Verschoor (midden) heeft kritiek op handhaven permanente bewoning.

    Arjan Glas

Handhaving tegen permanente bewoning niet opgeschort

PUTTEN De handhaving tegen permanente bewoning van vakantiewoningen binnen de gemeente Putten wordt niet opgeschort. Een motie van Gemeentebelangen en CDA om dit te bereiken kreeg niet de steun van de coalitiepartijen.

Wijnand Kooijmans

Belangrijke reden om de motie niet te steunen is dat donderdag in de commissie economie en bedrijfsvoering een discussie wordt gevoerd over de wijze waarop de handhaving wordt uitgevoerd. Bovendien twijfelen de coalitiepartijen er niet aan dat wel degelijk de menselijke maat wordt betracht. Volgens wethouder Roelof Koekkoek is hij altijd bereid in gesprek te gaan met betrokkenen.

Meerdere recreatieondernemers binnen de gemeente Putten ervaren de methode van handhaving tegen permanente bewoning als niet prettig. Tot deze conclusie komt Reinie van Schoor van het CDA na gesprekken met hen.

Aanleiding voor haar met deze kritiek te komen was de discussie in de gemeenteraad de handhaving op te schorten tot hier een definitief oordeel over is uitgesproken door zowel de commissie economische aangelegenheden en bedrijfsvoering als de raad. De huidige wijze van handhaven, het om zes uur met linten afzetten van parken wordt als vervelend ervaren.

MAANDEN ,,Zeker", zo zegt Verschoor, ,,omdat de handhavingsacties om de drie tot vier maanden worden herhaald. Ook wanneer op een park al lang geen sprake meer is van permanente bewoning. Het aantal van 1.500 handhavingszaken vindt ze hoog. ,,Mensen zitten niet voor hun plezier op een vakantiepark. We moeten voorkomen dat mensen op straat staan, al is dat er al een aantal. En dat moeten we niet willen."

Volgens Verschoor moet naar een oplossing worden gezocht waarbij alle partijen betrokken zijn. Ook recreanten mijden, zo zegt ze, inmiddels Putten omdat ze niet om de zoveel weken te maken willen hebben met de handhavingsacties van de gemeente. Ze riep raadsleden en college op bij de recreatieondernemers en betrokken mensen langs te gaan.

MOTIE De discussie over de motie de handhaving tijdelijk op te schorten werd vooral een steekspel van woorden tussen Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) en Herman Luitjes (Wij Putten). De laatste wil dat Hoogendijk met cijfers komt waar het college niet de menselijke maat heeft gehanteerd. Vooral omdat de motie zich concentreert op enkele concrete situaties waarbij het college al een oplossing heeft geboden of met de mensen in gesprek is.

Er wordt door de coalitiepartijen geen reden gezien de handhaving op te schorten. Volgens Ewoud 't Jong (SGP) zijn er geen signalen dat de menselijke maat niet wordt gehanteerd en daarom wil hij wachten tot de commissie.

Hoogendijk beroept zich op de meerdere geluiden die hij uit de samenleving ontvangt dat het juist daaraan wel schort.