• Wethouder Gerritsen verricht de officiële openstelling van de Henslare.

    Henk Hutten

Henslare eindelijk open voor verkeer

PUTTEN Het heeft de nodige voeten in de aarde gehad. Maar de Henslare is eindelijk open voor het verkeer. Met het weghalen van een hek werd de openingshandeling verricht door wethouder Nico Gerritsen. Daarvoor werd over de nieuwe weg een ritje gemaakt met de arrenslee door het voltallige college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

De eerste plannen voor de aanleg van de weg werden in 2009 gesmeed. Uitgegaan werd van een kostenpost van 3,3 miljoen euro. Het was het begin van een lang traject van onder meer onderhandelingen over de aankoop van de benodigde gronden. Het resultaat is dat de weg uiteindelijk 5,5 miljoen euro kost. Uitgevoerd door het bedrijf Timmer grondwerken uit Nijkerk. Met veel Puttense personeelsleden.

TUNNEL Er waren meer struikelblokken. Zo moest een tunnel onder de weg worden aangelegd. In eerste instantie werd gedacht aan een dassentunnel maar uiteindelijk is het, zo geeft wethouder Nico Gerritsen aan, een tunnel voor klein wild geworden. Dat betekent dat naast de dassen ook kikkers, salamanders en andere kleine diersoorten hierdoor hun weg kunnen vervolgen.

Ook moest de verlichting worden aangepast in verband met de aanwezigheid van vleermuizen. ,,Een zebrapad voor vleermuizen", zo omschrijft de wethouder deze klus. Met stickers op de betreffende masten waardoor bij vervanging van lampen de juiste worden geplaatst.

SCHOP De eerste schop voor de weg ging in februari van dit jaar de grond in. Helemaal af is de weg nog niet. Onder meer moet nog een laag asfalt van drie centimeter dik worden aangelegd. Door de weersomstandigheden kon dat nog niet worden afgerond. Dat staat nu gepland in maart. Ook moet de bewegwijzering nog worden geplaatst. De verwachting is dat dit in januari plaats vindt.

De aanleg van de weg is belangrijk voor de ontsluiting van bedrijventerrein Keizerswoert, de woonwijk Bijsteren en de toekomstige woonwijk Rimpeler. Onder meer moet de weg zorgen voor ontlasting van zwaar verkeerd door de dorpskern. Door de aanleg van de weg wordt de Stationsstraat ontlast van verkeer richting rijksweg A28 bij Nulde.

ROTONDE De plek van de rotonde op de aansluiting met de Stationsstraat leverde discussie op met omwonenden. Zij waren vooral bezorgd over de bereikbaarheid van hun woningen. Door de aanleg van een stukje parallelweg is dit opgelost. Wat nog wacht is de aanpassing van de Stationsstraat. Deze wordt ingericht als een gebied waar maximaal dertig kilometer per uur mag worden gereden. Ook mogen zware voertuigen geen gebruik meer maken van dit traject.

De lange afsluiting van de Stationsstraat in verband met de aanleg van de Henslare heeft wat wrevel opgeroepen. Volgens Gerritsen omdat de nodige werkzaamheden in een keer zijn uitgevoerd. Zoals de aanleg van de nutsvoorzieningen en de aanpassing van de riolering. Hierdoor blijft men de komende jaren verstoken van overlast.