Herinrichting Stationsomgeving Putten

PUTTEN Na de zomervakantie start de herinrichting van de Stationsomgeving in Putten. ,,We maken de stationsomgeving klaar voor de toekomst door het aanpassen van (fiets)parkeerplaatsen en de toegang tot het station en de perrons, het verbeteren van de verkeersveiligheid en een betere informatievoorziening in een prettige, groene omgeving", aldus de gemeente Putten in een persbericht.

Voor de reiziger die naar werk of school gaat, komen goede, snelle mogelijkheden om in en uit te stappen en daarna zijn/haar weg te vervolgen (via auto, bus, taxi of fiets). Voor de toerist gaat de stationsomgeving de 'Poort naar de Veluwe' vormen; de omgeving moet uitnodigen om gebruik te maken van de diverse mogelijkheden die Putten biedt op recreatief gebied. Bovendien maken we de perrons toegankelijker voor reizigers met een functiebeperking en richten we de stationsomgeving verkeersveiliger in.

Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft een besluit genomen om aan Stratenmakersbedrijf M. Kieft B.V. uit Putten opdracht te geven voor de werkzaamheden. De voorbereidende werkzaamheden op een deel van het huidige parkeerterrein naast het stations gebouw starten op 27 juli. De uitvoerende werkzaamheden beginnen op 17 augustus en zijn eind november afgerond.

Tijdelijk parkeren auto's

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de parkeerruimte bij het station niet altijd goed bereikbaar. Daarom wordt een tijdelijk parkeerterrein gemaakt aan de Nijverheidsweg, dat gedurende de hele reconstructieperiode beschikbaar is.

Tijdelijke bushalte

Op de Nijverheidsweg wordt een tijdelijke bushalte gerealiseerd.

Deze halte wordt gebruikt voor alle treinvervangende bussen tijdens de reconstructie periode. Hiermee wordt voorkomen dat er bij storingen in het treinverkeer grote groepen mensen in het werkvak wachten. Bovendien is er tijdens de werkzaamheden geen ruimte voor de bussen die worden ingezet bij calamiteiten op het spoor.

Gedurende twee periodes kan de lijnbus niet bij het station terecht en moet deze gebruik maken van de tijdelijke halte. De eerste periode is vermoedelijk in de week van 7 september en de tweede periode half oktober. Dit wordt ruim van te voren aangegeven.

Verwijderen fietsen

Op het station staan op dit moment fietswrakken en fietsen die lange tijd niet of nauwelijks gebruikt zijn. In de komende periode gaat de gemeente actie ondernemen om deze fietsen te (laten) verwijderen. Dit wordt vooraf bekend gemaakt.

Verplaatsen fietsenstalling

In het kader van de reconstructie wordt de fietsenstalling verplaatst en verdubbelen we het aantal fietsparkeerplaatsen. In verband met de verplaatsing worden tijdelijke fietsenstallingen gerealiseerd op het terrein van de Oude Deel. Dit wordt vooraf duidelijk aangegeven.

In de nieuwe fietsenstalling zal ook een aantal OV-fietskluizen worden opgenomen en er zijn ontwikkelingen om op het station ook een OV-fiets te kunnen huren.

Kappen van bomen en nieuwe beplanting

Voor het realiseren van de extra fietsparkeerplaatsen, moet helaas een aantal bomen worden gekapt. Vanuit oogpunt van sociale veiligheid worden de heesters vervangen door lagere beplanting.

Er is veel aandacht besteed om de stationsomgeving weer een groen uiterlijk te geven. Zo komen op het stationsplein grote groenplekken en worden nieuwe hagen en bomen geplant.

Verbeteren toegankelijkheid

Het perron aan de westzijde (aan de kant van Benegas) heeft op dit moment maar één opgang, waardoor reizigers die daar de auto parkeren, ver moeten omlopen. Ter hoogte van de traverse (brug over het spoor) wordt daarom een extra opgang gemaakt, zodat een directe toegang naar het perron en de traverse ontstaat.

De hellingbaan/perronopgang aan de westzijde is te steil en voldoet daarom niet aan de huidige eisen voor toegankelijkheid. Daarom wordt deze hellingbaan aangepast.

Overlast zo veel mogelijk beperkt

Tijdens de werkzaamheden kunnen reizigers enige overlast ervaren. Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om deze overlast zoveel mogelijk te beperken en om de veiligheid van de reizigers te waarborgen. De werkterreinen worden steeds duidelijk met hekwerken afgezet en de looproutes worden met hekwerken aangegeven. Reizigers worden via borden geïnformeerd over de geplande verplaatsing van de fietsenstalling en ook verwijzing naar de tijdelijke bushalte en het tijdelijk parkeerterrein zullen duidelijk worden vermeld.

De kosten voor de herinrichting worden gefinancierd door de gemeente Putten met bijdragen van de provincie vanuit het Regiocontract en de Robuuste investeringsimpuls, van ProRail, NS en De Oude Deel.