• Straten in het centrum van Putten moeten worden heringericht.

    Wijnand Kooijmans

Herinrichting: Straten gaan voor op Fontanusplein

PUTTEN De herinrichting van de belangrijkste straten in Putten moet prioriteit krijgen. Boven bijvoorbeeld de herinrichting van het Fontanusplein. Dit plein heeft geen spilfunctie maar is wel van belang voor de markt en evenementen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de uitwerking van de plannen voor het Fontanusplein te koppelen aan de renovatie van het gemeentehuis.

Wijnand Kooijmans

 

De aanbeveling vloeit voort uit het ontwerp centrumplan dat, in opdracht van het college, is opgesteld door adviesbureau MKB Reva. Onderdeel van de plannen vormt het autovrij maken van de Dorpsstraat en de Kerkstraat. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen tot en met dinsdag 31 januari reageren op de plannen via info@putten.nl onder vermelding centrum. In februari komt het plan ter sprake in de raadscommissie economie en bedrijfsvoering. Dat moet resulteren in een definitief plan dat naar verwachting in april kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dan ook moet een besluit worden genomen over de realisatie van de eerste speerpunten uit het plan, waaronder het opstellen van een ontwerp voor de herinrichting van de belangrijkste winkelstraten.In het plan wordt Putten de groene enclave van de Veluwe genoemd gezien de ligging, opbouw en historie.

Toerisme en recreatie nemen binnen Putten een belangrijke plaats in. Niet alleen is zo'n acht procent van de werkgelegenheid in deze sector gesitueerd, ook zorgen de dag- en verblijfstoeristen voor een niet onaanzienlijk aandeel in de totale omzet van winkels en horeca. Uitgegaan wordt van 395.000 overnachtingen per jaar.

 

LEEG In totaal beschikt Putten over 231 winkel- en horecavestigingen. Medio 2016 stonden 21 zaken leeg, zowel binnen als buiten het centrum. In het winkelcentrum bevinden zich rond de 134 winkels. Er is een sterk aanbod aan winkels in de branches kleding & mode en wonen. Ook de horeca is goed vertegenwoordigd. Ondervertegenwoordigd zijn de branches sport en spel en plant en dier. Als het gaat om leegstand bevinden zich veertien panden in het hoofdwinkelgebied en zeven buiten het centrum.

 

VERKEER In het plan zijnverkeersmaatregelen opgenomen, waaronder het verder instellen van eenrichtingsverkeer. Onder meer wordt voorgesteld de Weverstraat alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijk te houden. De Papiermakerstraat behoudt de functie als doorgaande weg. Ook moet verkeer tussen het Kerkplein en het Fontanusplein mogelijk blijven.

Het Kerkplein en het Fontanusplein moeten worden heringericht als het gaat om parkeren. Bij herontwikkeling van de AH locatie moet ondergronds parkeren uitgangspunt zijn. Buiten het centrumgebied worden grootschalige supermarkten niet toegestaan.

Uitgangspunt is dat winkels buiten het centrumgebied alleen in zeer beperkte mate worden toegestaan. Horeca wordt geclusterd in een beperkt aantal kleinschalige concentratiegebieden. Terrassen op het Kerkplein, voor de Aker en op het plein in de entreezone West kunnen worden uitgebreid.