• Het college van burgemeester en wethouders bracht eind vorig jaar een bezoek aan de brouwerij van Hert Bier.

    Henny Blokhuis

Hert Bier aan banden gelegd

PUTTEN Bierbrouwerij Het Hert mag bij de brouwerij op het bedrijventerrein Keizerswoert geen vergaderingen houden of bij mooi weer buiten 'biertafels' neerzetten om dan de bierproeverij hier te houden.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit het antwoord van het Puttense college van burgemeester en wethouders op het verzoek van de brouwerij. De horeca-activiteiten dienen, ondanks alle waardering van het college voor het werk van de bierbrouwers, gekoppeld te zijn aan de bierbrouwerij. Het gaat dan om bijvoorbeeld rondleidingen in de brouwerij, een bierproeverij en aansluitend eventueel een bijeenkomst in het proeflokaal.

PAND Horeca-activiteiten die geen rechtstreeks verband houden met de brouwerij, zoals het beschikbaar stellen van het proeflokaal voor vergaderingen van derden en/of een buitenterras zijn niet toegestaan. Indien daaraan behoefte bestaat moet de brouwerij omzien naar een pand met een horeca-bestemming. Wat het college betreft ook het liefst nog in het centrum van Putten.

Dat standpunt heeft onder meer te maken met het gegeven dat de horeca-activiteiten van de brouwerij van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering van andere bedrijven op Keizerswoert. Of zelfs hun mogelijkheden tot uitbreiding verhinderen. Keizerswoert is vooral bestemd voor bedrijven uit de zwaardere milieucategorieën. Het college zegt te willen voorkomen dat deze door de brouwerij worden beperkt in hun mogelijkheden. Dat geldt overigens ook voor nieuwe bedrijven welke zich op Keizerswoert willen vestigen.

RONDLEIDINGEN Het college vindt rondleidingen door het bedrijf wel acceptabel. Dat geldt ook voor de bierproeverij met een eventueel aansluitende bijeenkomst in het proeflokaal. Dit wordt als passend gezien binnen de bedrijfsvoering van de brouwerij. Wel moet het bedrijf hiervoor nog een omgevingsvergunning aanvragen. Daar kan door belanghebbenden bezwaar tegen worden gemaakt.

De brouwerij is sinds 2017 volop in bedrijf. Het startsein werd al gegeven in 2015 door burgemeester Henk Lambooij. Sindsdien heeft het bedrijf een flinke groei doorgemaakt. Inmiddels brouwt de brouwerij ruim honderdduizend liter op jaarbasis en is het aantal verkooppunten gegroeid tot bijna driehonderd.

AMBITIE Bij de productie wordt onder meer gebruikgemaakt van medewerkers van de Stichting Grensverleggende Talenten. Zij maken de houten kratjes en denken actief mee. Ook dragen zij wekelijks hun steentje bij aan de afvullijn van de grote en kleine flessen Hert Bier. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op het besluit van het college. Ambitie van het bedrijf is de komende tijd flink te groeien.