• Op 1 oktober was de herdenking van de razzia van Putten. Het monument krijgt nu internationaal bezoek.

    Henk Hutten

Razzia nogmaals herdacht met buitenlanders

PUTTEN Engelsen, Fransen en Duitsers komen op woensdag 6 november naar het monument van de razzia. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat zij op 1 oktober aanwezig zouden zijn bij de officiële herdenking, maar door omstandigheden lukte dat niet.

Er wordt woensdag daarom nogmaals, zij het kleinschaliger, stilgestaan bij de 75-jaar herdenking van de razzia in Putten. De groep buitenlanders heeft in 1965 een internationaal druivenplukkamp in Frankrijk meegemaakt. Organisaties van dit soort kampen (waaronder Stichting Internationale Werkkampen) deden dat mede om de internationale verstandhoudingen te verbeteren, andere culturen te leren kennen, en mede daardoor hopelijk de kansen op een herhaling van oorlogen als de tweede wereldoorlog te verminderen.

Er wordt op 6 november tevens herdacht dat er 75 jaar vrede is in West-Europa, terwijl in de 75 jaar vóór 1940 er drie grote oorlogen in West-Europa waren. De avond voor het bezoek krijgen de deelnemers een lezing met lichtbeelden over de gebeurtenissen in oktober 1944 van een ex-inwoner van Putten, Wouter Schuit, die destijds 5 jaar oud was. Ook staat een bezoek aan het museum De Tienmalen gepland en daarna een wandelingetje over de weekmarkt.