• Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans

Honderd extra woningen per jaar in Putten

PUTTEN De woningbouw in Putten wordt de komende vier jaar opgeschroefd van tachtig naar honderd woningen per jaar. Tot 2035 moeten er in totaal vijftienhonderd nieuwe woningen worden gebouwd. Hiervoor moet worden gezocht naar geschikte locaties naast Rimpeler en Putten-Zuid.

Wijnand Kooijmans

Deze afspraak is gemaakt binnen het coalitieakkoord tussen Wij Putten, ChristenUnie en SGP, de drie partijen welke tot 2022 de drie wethouders gaan leveren. Dat zijn respectievelijk Roelof Koekkoek, Gerbert Priem en Nico Gerritsen. Daarmee keert het zittende college ook in de nieuwe regeerperiode terug.

SOCIALE De helft van de honderd woningen moet worden gebouwd in de sociale sector. Volgens formateur Herman Luitjes was dat een wens waar partijen het snel over eens waren. Volgens de drie partijen was het niet nodig compromissen te sluiten. Overeind blijft ook dat de openstelling van winkels op zondag geen item wordt, wat ook geldt voor het vloekverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en her ambtsgebed. Ook wordt niet getornd aan de huidige afspraken met betrekking tot openstelling van voorzieningen.

Wat Luitjes betreft is het logisch dat de huidige coalitie wordt voortgezet nu deze 2,5 procent winst heeft geboekt bij de gemeenteraadsverkiezingen. In het coalitieprogramma zijn vijf hoofdthema's vastgelegd. Het gaat om woningbouw, zorg, duurzaamheid, de openbare ruimte en het buitengebied. Daarnaast is beschreven hoe de partijen de uitgangspunten willen realiseren. Maar ook de wijze waarop men de samenleving meer bij plannen wil betrekken en men ook anderen de kansen wil bieden met plannen te komen.

DUURZAAM De nieuwe woningen moeten duurzaam worden gebouwd en gasloos. Het regenwater moet niet meer het riool in. Grondstoffen moeten worden hergebruikt, ook voedsel. Bij de zorgvraag moet centraal staan dat iedereen de benodigde zorg krijgt. De groeiende eenzaamheid wordt aangepakt, statushouders moeten sneller inburgeren. Scholen worden meer gebouwd naar de moderne eisen.

CENTRUM AUTOVRIJ De afvalstroom moet worden teruggebracht van 60 kilogram per inwoner per jaar naar 45 kilogram in 2022. De Stationsstraat en de Waterweg worden heringericht, in het buitengebied wordt op veel plekken de bermverharding aangepakt. Het centrum gaat op de schop, waarbij ook het verkeerscirculatieplan wordt herzien. Het centrum wordt autovrij, gratis parkeren blijft intact.

LEEFOMGEVING Bij alle plannen wil de coalitie inwoners raadplegen en betrekken, zeker als het gaat om de leefomgeving. Voor meerdere wegen staat een opknapbeurt of reconstructie op de agenda. Openbare verlichting en speelvoorzieningen worden aangepakt.

De wethouders worden 17 mei geïnstalleerd.