• Wijnand Kooijmans

Houtwal blijft niet gespaard

PUTTEN Handtekeningen en petitie ten spijt: de houtwal langs de Stationsstraat in Putten gaat tegen de vlakte. Althans, wanneer de gemeenteraad van Putten het voorstel volgt van het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Omwonenden betreuren het verdwijnen van de houtwal en startten spontaan een actie om deze te behouden. In de volgende stap die het college zet om te komen tot nieuwbouw in de wijk Rimpeler wordt echter voorgesteld de zienswijzen (bezwaren) op dit punt ongegrond te verklaren.

BEZWAREN Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn achttien bezwaren ingediend. Onder meer door een aantal omwonenden van vooral de Stationsstraat en Jan Nijenhuisstraat. Zij vrezen de toename van autoverkeer nabij hun woningen door de komst van de nieuwe woningen. Volgens hen had de nieuwe woonwijk beter direct op de Henslare kunnen worden aangesloten.

De bezwaren worden afgewezen door het college. Gesteld wordt dat bij het opstellen van de verkeersstructuur van Rimpeler zeer serieus is gekeken naar de mogelijkheid om Rimpeler aan te sluiten op de Henslare. De uiteindelijke conclusie was dat dit niet is gewenst.

SLUIPVERKEER Dat heeft onder meer te maken met het voorkomen van sluipverkeer en als gevolg daarvan aantasting van het woongenot van de toekomstige bewoners van Rimpeler. Bij een aansluiting op de Henslare ontstaat een korte, directe en aantrekkelijke route voor autoverkeer vanuit de wijken Bijsteren, Husselerveld en Rimpeler naar het NS-station en rijksweg A28.

De ligging van de bestaande boerderij Rimpeler met het omliggende eigendom maakt dat een centrale aansluiting vanuit de nieuwe wijk op de Henslare fysiek niet mogelijk is. Ook wordt ervoor gekozen niet te veel aansluitingen te maken op de Henslare omdat dit een negatief effect heeft op de doorstroming van het verkeer. Vanuit verkeersveiligheid wordt een aansluiting van de Henslare op de kruising met de Stationsstraat eveneens ongewenst gevonden door het college. Vooral omdat dit met zich meebrengt dat een groot aantal verschillende verkeersstromen op één punt bij elkaar komen.

HOUTWAL Het college zegt, mede naar aanleiding van de bezwaren van bewoners van de Stationsstraat en twee milieuorganisaties, serieus te hebben gekeken naar behoud van de bestaande houtwallen in het plan. De meeste worden behouden. Daarnaast worden er tweehonderd nieuwe bomen aangeplant.

AFWEGING Voor de houtwal langs de Stationsstraat is een andere afweging gemaakt. Een deel van de houtwal is dun beplant. Behoud van dit deel maakt dat vijftien woningen niet worden gebouwd. In de afweging tussen het behoud van de houtwal en de woningen is gekozen voor de woningbouw. Het tweede deel van de houtwal wordt, zo zegt het college, gekapt vanwege de slechte toestand van de bomen.