• Henk Hutten

Huisvesting arbeidsmigranten gericht op werknemers Puttense bedrijven

PUTTEN Als het gaat om het huisvesten van arbeidsmigranten in Putten moet de oplossing vooral gericht zijn op mensen die ook daadwerkelijk in deze gemeente werkzaam zijn. Dat advies wordt door de meerderheid van de raadscommissie economische zaken, bestuur en openbare ruimte meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Het college wil dat de raad kaders meegeeft als het gaat om verzoeken die binnenkomen om als gemeente de huisvesting van arbeidsmigranten te faciliteren. Dat laatste is voor Jan van de Brink (ChristenUnie) van groot belang. De huisvesting ziet hij als een primaire verantwoordelijkheid voor de werkgevers van arbeidsmigranten.

POLITIE In de notitie voor de commissie wil het college ruimte houden ook arbeidsmigranten uit de direct omringende gemeenten te huisvesten. Het gaat dan om Ermelo, Nijkerk en Barneveld. Daarvan willen de meeste leden van de commissie niets weten. Van den Brink zegt dat het Putten daartoe ook ontbreekt aan grote leegstaande kantoorpanden of kazernes.

Al willen de meeste leden van de commissie ook niet dat Putten als een soort politie op gaat treden om te controleren of men daadwerkelijk in Putten werkzaam is. Wim van de Koot (CDA) vindt ook dat het de gemeente daartoe ontbreekt aan de benodigde capaciteit. Hij wil het aantal op te vangen arbeidsmigranten beperken tot driehonderd.

STAP Ellis ten Dam (Gemeentebelangen) vindt dat een belangrijke stap is overgeslagen omdat een onderzoek naar de behoefte ontbreekt. Ook zet ze vraagtekens bij de afspraak dat Putten mensen uit omliggende gemeente moet opvangen omdat Putten, samen met Oldebroek al het leeuwendeel voor haar rekening neemt als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten.

Het enige verzoek dat bij de gemeente binnen is gekomen, is van het bedrijf Storteboom voor de huisvesting van 150 tot 200 mensen. Daarbij wijst Ten Dam erop dat op camping De Kolthoorn geen enkele arbeidsmigrant woonachtig is die bij het Puttense bedrijf werkzaam is. Ook wijst ze op illegale huisvesting die op de Konijnenburg nu wordt aangepakt. Maar ook op De Heihaas worden arbeidsmigranten gehuisvest.

STEUN Herman Luitjes zegt dat Wij Putten de notitie op dit moment niet kan ondersteunen. Hij heeft kritiek op ondernemers die vragen om huisvesting van arbeidsmigranten maar door bezwaren bij de Raad van State woningbouw in Rimpeler met een jaar hebben vertraagd. Hij wil ook dat er geen arbeidsmigranten worden gehuisvest die werken onder een buitenlandse CAO. Daarin krijgt hij wethouder Koekkoek mee die spreekt van zelfs een mogelijke vorm van uitbuiting en daarmee mensenhandel. De vrees van Luitjes rond parkeerproblemen deelt de wethouder niet.