• De gemeente wil meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan.

    Wijnand Kooijmans

Huisvesting statushouders weer op schema

PUTTEN Door de gemeente Putten zijn flinke vorderingen gemaakt als het gaat om het huisvesten van statushouders. Het gaat om het inlopen van de achterstand van de huisvesting van twintig statushouders in 2016. Maar ook wordt voldaan aan de huisvesting van negentien statushouders die een huis moest worden aangeboden in de eerste helft van 2017. Dat blijkt uit een brief van het Puttense college van burgemeester en wethouders aan de provincie Gelderland.

Wijnand Kooijmans

Hieruit blijkt dat de gesprekken over een gezamenlijke huisvesting van statushouders door de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk op de gedeeltelijk leegstaande locatie van het COA on Harderwijk zijn mislukt. Het gaat om de gesprekken tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de woningbouwcorporatie Uwoon.

LOCATIE Op dit moment wordt nog wel door betrokken partijen gekeken naar een andere locatie in Harderwijk. De verwachting van het Puttense college is echter niet dat hier op korte termijn statushouders kunnen worden ondergebracht.

Putten wil voldoen aan de taakstelling om te voorkomen dat eventuele kosten aan het COA moeten worden vergoed voor het langer in een opvangcentrum moeten verblijven van statushouders. Met de Woningstichting Putten is om deze reden bijvoorbeeld afgesproken dat tien procent van de vrijkomende woningen wordt gereserveerd voor het huisvesten van statushouders. In 2016 zijn echter door de woningstichting geen woningen opgeleverd, wat mede tot vertraging heeft geleid bij het huisvesten van statushouders.

WOONRUIMTE Putten zoekt daarnaast naar tijdelijke huisvestingslocaties om meer woonruimte beschikbaar te hebben om aan de taakstelling te voldoen. De locaties moeten ook geschikt zijn voor de opvang van andere mensen die met spoed zijn aangewezen op onderdak, de zogenoemde personen in nood. Hiervoor zijn al meerdere locaties aangewezen waarvan momenteel de haalbaarheid wordt onderzocht.