Humanitas helpt iedereen

In Putten zijn veel goede doelen die gericht zijn op hulp aan anderen die het minder goed hebben. Het blijkt dat Puttenaren een groot hart hebben, oog voor anderen hebben en dit graag omzetten in daden. Chris de Glint is Coördinator Thuisadministratie bij Humanitas Noord-Veluwe.

Arjan Glas

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie met het doel om mensen te helpen die het even niet alleen redden. De vereniging is opgericht in 1945 als humanistische hulporganisatie. Met 18.000 vrijwilligers en bijna 60.000 deelnemers is Humanitas uitgegroeid tot een belangrijke welzijnsorganisatie in Nederland. Chris de Glint vertelt over de activiteiten van de vereniging: ,,Humanitas wil een samenleving bevorderen, waarin plaats is voor iedereen en waarin mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf en anderen. Dat betekent dat mensen elkaar helpen, ongeacht levens- of politieke overtuiging, afkomst, beperkingen of leefsituatie. De activiteiten van de vereniging zijn verdeeld over zes thema's: eenzaamheid, verlies, opvoeden, opgroeien, thuisadministratie en detentie. We bieden verschillende soorten hulp. Bij onze afdeling Noord-Veluwe is hulp bij thuisadministratie de belangrijkste activiteit. Dat is landelijk ook de grootste activiteit. Daarnaast bieden we Ondersteunend contact, Taalmaatje, Steun bij rouw en verlies en Alzheimer café. Regio Noord-Veluwe bestrijkt het gebied van Nijkerk, Putten, tot Heerde en Epe en alles daar tussen."

GRIP ,,Met hulp bij thuisadministratie geven we mensen weer grip op hun eigen leven zodat ze weer zelfstandig en zelfredzaam verder kunnen. Voorheen deden we dit maximaal voor een periode van een jaar, nu nemen we dit wat ruimer. Het komt regelmatig voor dat het toch wat langer duurt om de zaken weer op de rit te krijgen. Het kan eenvoudige hulp zijn omdat iemand het overzicht kwijt is. Als je dan als vrijwilliger structuur aanbiedt en een helpende hand biedt, zijn de problemen op relatief korte termijn opgelost. Er zijn echter ook structurele probleemgevallen, als het nodig is verwijzen we dan door naar professionele hulpverlening. We werken is zes stappen: orde aanbrengen, structuur bieden, overzicht creëren, schulden inventariseren, geldbesparende maatregelen treffen en budgetteren. Vaak komen mensen bij Humanitas na verwijzingen van de gemeente, maatschappelijk werk of buurtzorg en andere welzijnsorganisaties. In Putten en Nijkerk zijn 34 vrijwilligers actief en hebben we 65 deelnemers. Soms zitten mensen fors in de schulden. Wij begeleiden deze mensen dan om in de schuldsanering te komen door overzicht te bieden in uitgaven en inkomsten en de schulden in kaart te brengen."

TAALMAATJE ,,Met Taalmaatje geven we niet alleen taalondersteuning aan anderstaligen, maar ook aan laaggeletterden. We doen dit op maat, afgestemd op het leertempo van de deelnemer. Met Ondersteunend contact geven wij mensen een steuntje in de rug bij het organiseren van contacten met anderen. Dit kan door een praatje, een telefoontje of door samen iets te doen, binnen of buiten. Met Steun bij rouw en verlies bieden onze, speciaal doorvoor opgeleide, vrijwilligers mensen op een discrete manier een luisterend oor. Praten over verlies en rouw helpt bij het verwerkingsproces. Meestal gebeurt dit thuis, maar er zijn ook gespreksgroepen, themadagen en wandelgroepen. Bij alle genoemde thema's komen we eerst op kennismakingsgesprek. Daarna zoekt de coördinator een vrijwilliger die bij de deelnemer past."

AZIELZOEKERS ,,Humanitas krijgt steeds meer activiteiten. Gemeente Putten heeft ons gevraagd om de financiën en administratie op te pakken van asielzoekers met een verblijfsvergunning die komen inburgeren in Putten. Dit zijn ongeveer zestig tot zeventig mensen per jaar. De aantallen worden groter en dat vraagt om een goede samenwerking met andere organisaties. Twee vrijwilligers van Humanitas ondersteunen de nieuwe inwoners vanaf het allereerste begin met het opzetten van de administratie. Het begint met het aanvragen van een BSN-nummer en inschrijvingen bij allerlei instanties. We werken samen met de gemeente, stichting Present en de woningstichting. Binnen het jaar zijn deze mensen zelfstandig. Ze volgen ook een verplichte inburgeringscursus. De cursus is een lening die wordt kwijtgescholden als het examen gehaald is. Deze mensen komen uit een asielzoekerscentrum en hebben een verblijfsvergunning gekregen. Regelmatig komen na een aantal maanden gezinsleden van de nieuwe inwoner naar Nederland."

FORMULIERENSPREEKUUR ,,Samen met gemeente Putten en Stimenz maatschappelijk werk hebben we Formulierenspreekuur opgestart. Voor mensen die zich geen weg weten met de vele formulieren en geen computer hebben. Ambtelijke taal is vaak heel moeilijk en voor inschrijvingen is meestal een DigID nodig. Een team van Humanitas vrijwilligers biedt ondersteuning bij het aanvragen van een DigID of van toeslagen, bij het schrijven van bezwaarschriften en nog veel meer. Er is ook een, juridisch geschoold, raadslid van Stimenz aanwezig en een afgevaardigde van BBM Advocaten om de mensen te ondersteunen. Voorheen werd dit gedaan door maatschappelijk werk. Door de veranderingen in de maatschappij is daar nu geen tijd, geen budget meer voor. Zo verschuiven bepaalde werkzaamheden naar vrijwilligerswerk. Humanitas wil een aanvulling zijn op betaald werk. Nu wordt er vaker een beroep gedaan op ons als vrijwilligers. De grens voor onze activiteiten is weleens moeilijk te trekken nu er meer bezuinigd wordt en betaalde diensten afgestoten worden. Belangrijk in deze participatiemaatschappij is dat wij als formele- en informele welzijnsorganisaties op een goede manier met elkaar samenwerken. Al met al is het dankbaar werk om mensen te helpen hun leven weer op orde te krijgen."

Chris de Glint: ,,Het is dankbaar werk om mensen te helpen hun leven weer op orde te krijgen.''