• Politie

Iets meer blauw op straat in Putten

PUTTEN Er is in Putten geen sprake van minder blauw op straat. De beschikbaarheid van agenten op straat is vrijwel gelijk gebleven, het aantal wijkagenten is zelfs uitgebreid. In de afgelopen twee jaar zijn er twee wijkagenten en een jeugdagent bij gekomen.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op vragen van Herman Luitjes (Wij Putten). Voor de komende vier jaar is er in het gebied van de gemeenten Putten, Harderwijk en Ermelo een kleine groei in capaciteit. Deze komt deels ook ten goede aan Putten, zo schrijft het college.

Er bestaat, zo geeft het college aan, geen relatie tussen het nieuwe politiesteunpunt in het gerenoveerde gemeentehuis en de aanwezigheid van politiefunctionarissen. De politie werkt in clusters, dat wil zeggen dat er medewerkers zijn die bekend zijn met het gebied Putten. Het steunpunt heeft tot doel de bereikbaarheid en aanwezigheid van de politie in Putten te garanderen.

Het college verwacht dat de nieuwe veiligheidsmonitor in de loop van maart 2020 gereed is. Het huidige integrale veiligheidsplan is met een jaar verlengd. De monitor komt in de gemeenteraad aan de orde, samen met het integraal veiligheidsplan dat in juni 2020 gereed moet zijn.

Op dit moment wordt gewerkt aan een lokaal ondermijningsbeleid. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het inrichten van een meldpunt voor verdachte situaties, het verbeteren van de gemeentelijke informatiepositie en de afstemming van de aanpak van ondermijning. Luitjes wordt toegezegd dat het eindresultaat met de gemeenteraad wordt gedeeld.