Informatiemarkt veranderingen langdurige zorg

PUTTEN - Per 1 januari 2015 verandert er veel voor iedereen die hulp of zorg krijgt. De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), naast de thuishulp, verantwoordelijk voor extra taken, zoals begeleiding.VWS komt naar u toeVWS is gestart met een mobiele vraagbaak van het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd langs diverse locaties in Nederland, waaronder zorgorganisaties en gemeenten. Deze mobiele vraagbaak staat op woensdag 14 januari in Putten, in twee locaties van Zorggroep Noordwest-Veluwe: in Elim (11.00 - 14.00 uur) en De Schauw (15.00 - 18.00 uur). Naast de mobiele vraagbaak van VWS, zullen o.a. ook medewerkers van het Servicebureau van Zorggroep Noordwest-Veluwe en Welzijn aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Mensen met vragen bezoeken samen met de hostess de website www.hoeverandertmijnzorg.nl op een aanwezige Ipad. Ook kan worden gebeld met een beschikbare telefoon naar het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd en u krijgt ter plekke een antwoord over wat er verandert of wie u daarover verder kan informeren. Neem uw indicatie van het CIZ of Bureau Jeugdzorg mee, zodat de medewerkers van het Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd u beter van dienst kunnen zijn.De mobiele vraagbaak staat tussen maandag 12 en dinsdag 20 januari 2015 in verschillende locaties van Zorggroep Noordwest-Veluwe in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet. Kijk op www.znwv.nl voor data, locaties en aanwezige organisaties.