• Foto ter illustratie.

    Henk Hutten

Ingezonden: 'Recreatie blijft recreatie?'

PUTTEN De recreatiesector in Putten is regelmatig in het nieuws. En helaas vaak niet positief. Zowel in kranten als op tv wordt verslag gedaan van handhavingacties, praat men over dwangsommen en lezen we over verslaggevers die een nachtje gaan 'overleven' op een verpauperd park in Putten. En, eerlijk is eerlijk, er was ook heel wat mis op een aantal parken in Putten. Maar er is veel werk verricht vanuit het gemeentehuis om een verandering teweeg te brengen. Een aantal recreatieondernemers is het roer aan het omgooien en ontvangt weer toeristen, wat de recreatie en daarmee de economie in Putten een positieve boost geeft. Ter stimulatie hebben gemeente(n) en provincie een aantal tools ingezet: de mogelijkheid om een kwaliteitsteam in te zetten, er zijn inspiratietrips en er is een ontwikkelingsfonds opgezet.

En toch zien we vanuit de politiek altijd weer de ogen op de recreatiesector gericht bij huisvestingsproblemen. Is het niet om het (tijdelijke) tekort aan woningen voor de Puttense jeugd, dan wel voor het huisvesten met arbeidsmigranten, statushouders of PIN-ers. Het verbaast ons dan ook dat bijna iedere politieke partij in Putten altijd in de Pavlovreactie schiet als het gaat om het huisvesten van deze groepen mensen. Als bestuur van de Puttense Recreatie Ondernemers Vereniging (PROV) hebben wij al meerdere keren aangegeven dat de Puttense politiek af moet van het steeds maar weer kijken naar recreatieonderkomens bij woningnood. Met deze insteek worden tegenstrijdige signalen afgegeven en zal het dweilen met de kraan open blijven.

BELEID In december 2016 heeft de raad het beleidsplan Recreatie+ vastgesteld. Dit plan gaat planologisch in op hoe men wil omgaan met  recreatiebedrijven die geen toekomst meer hebben. Het plan is echter minder ambitieus dan het oorspronkelijke weggestemde plan 'Recreatie blijft recreatie'. Met dit laatst genoemde plan kon het college aan de slag om caravanparken te saneren en daarvoor in de plaats een aantal woningen toe te staan. Dit moest voorkomen dat ieder geval apart zou worden beoordeeld en voorkomen dat maatwerk geen matswerk zou worden. In de agrarische sector kent men deze regeling al jaren met de 'rood-voor-roodregeling'.

Maar de gemeente raad hield vast aan de huidige planologische recreatieve bestemmingen van de gronden en daarmee werd het plan om caravanparken (warm) te saneren in de kiem gesmoord. Als PROV blijven wij er een voorstander van dat het aantal plaatsen in Putten wordt verminderd. Het aantal staanplaatsen voor stacaravans is te groot, maar de afzonderlijke recreatie-kavels zijn daarentegen weer te klein. We moeten dan ook toe naar grotere kavels met meer natuur en beleving. Dus wel het aantal plaatsen verminderen, maar de hectares recreatieve grond niet.

RECREATIEWONINGEN We zien dat er ondernemers zijn die moeilijk kunnen omschakelen van permanente bewoning naar recreatie. Enerzijds door het ontbreken van financiële middelen, een minder aantrekkelijke locatie of andere oorzaken. Ook is het een feit dat er in Putten woningnood is. En dat er mensen zijn die juist tot rust kunnen komen als ze wonen op een recreatieterrein met toezicht en weinig prikkels.
Wij, als PROV, splitsen deze mensen op in 3 groepen : jonge Puttenaren die een woning zoeken,
arbeidsmigranten en tot slotte PIN-ers (Personen in Nood).

JONGE WONINGZOEKENDEN Hoewel de plaatselijke politiek het anders beleefd is het aantal Puttenaren die tijdelijk in een stacaravan of huisje verblijven klein. Bij de eerste interventie acties waren de ambtenaren ook benieuwd naar deze aantallen. Al snel bleek dit maar 5 procent (!) van alle permanente bewoning te zijn. Blijkbaar kunnen Puttenaren toch terecht in woningen, mede door de grote nieuwbouwprojecten van de afgelopen jaren. Als PROV zijn wij dan ook van mening dat we moeten voorkomen dat jonge Puttense woningzoekenden weer gaan neerstrijken op recreatieparken.

ARBEIDSMIGRANTEN De tweede groep zijn de arbeidsmigranten. Polen, Roemenen en anderen uit Oost Europa zorgen dat onze economie blijft draaien en doen veelal het werk waar wij onze neus voor ophalen. Dat ze niet iedere dag op en neer naar Polen rijden begrijpen we, maar waar huisvesten we deze mensen. Op de debatavond over deze problematiek, onlangs in Stroud, werd er toch weer aan de recreatieparken gedacht. We hebben inmiddels kunnen vaststellen dat recreanten en arbeidsmigranten niet goed samen gaan. Beide hebben andere leefpatronen en in online recensies lees je de door de recreanten ervaren overlast terug.

Als PROV kunnen wij ons inleven in een situatie waarin (complete) parken die buiten de recreatieclusters liggen en die niet meer levensvatbaar zijn voor een x aantal jaren arbeidsmigranten mogen huisvesten en daarna worden gesaneerd. De ondernemer kan zodoende 'de koe nog een keer helemaal leegmelken voordat hij naar de slager gaat'. We hebben dit model al gezien bij de Poolse camping en hoewel het voor omwonenden nu soms nog
zuur is, beloofd het in toekomst zoet te worden als dit terrein wordt gesaneerd.

PERSONEN IN NOOD Tot slot de PIN-ers, Personen in Nood. Iemand in nood, daar moet een plek voor zijn. Dat is onze plicht als gemeenschap. Maar voor iedereen dan ? Als PROV zijn wij van mening dat, in relatie tot wonen op een park, we het wel mogen omdopen tot Puttenaren in Nood. Voor een Puttenaar in Nood kan er op een aantal aangewezen parken beperkt ruimte zijn. Dit bijt de recreatie niet en schept financiële ruimte voor de ondernemers om het park te upgraden. In de gemeente Nunspeet werkt dit al.

Er zijn recreatieondernemers die hier affiniteit mee hebben, die dit kunnen sturen en voor de overheidsinstanties zou dan duidelijk zijn waar deze mensen echt (ver)blijven en kan, waar nodig, adequate hulp en zorg verleend worden. Dus politiek van Putten ; wees standvastig en betrouwbaar. Geef geen tegenstrijdige signalen af waardoor wellicht valse hoop ontstaat. Anders is het beleid van afgelopen jaren voor niets geweest. Leg woningnood niet op het bordje van de recreatiesector. Probeer recreatiebedrijven die geen toekomst meer hebben te saneren. Dat lukt, ons inziens, alleen met een warme sanering. Enerzijds door 'rood-voor-rood' toe te staan of niet levensvatbare parken buiten de recreatieclusters de mogelijk te bieden voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten. Met deze aanpak denken wij, als sector, dat recreatie in Putten ook echt recreatie kan blijven.