• Foto: BDUmedia

Ingezonden: Uitbreiding Sauna Drôme

Ik heb mij ernstig gestoord aan het artikel over de uitbreiding van Sauna Drôme. De argumentatie die de gemeente hierin hanteert is hypocriet. Men schrijft: het college vindt het van groot belang dat het sauna-oppervlak niet wordt vergroot en verschuilt zich en passant achter de commissie ruimtelijke kwaliteit.

De eigenaar van dit prachtige complex is vanaf nu aan handen en voeten gebonden. Het college dreigt met verstrekkende gevolgen als hij ook maar een stap verkeerd zet. Criminelen worden beter behandeld. In uw artikel wordt niet vermeld dat alle verbouwingen in het verleden met medeweten van de gemeente hebben plaatsgevonden. De vorige burgemeester heeft persoonlijk zijn goedkeuring gegeven. Bovendien heeft de Raad van State in 2014 de legalisatie van de sauna goedgekeurd. De gemeente heeft dit genegeerd.

KELOSAUNA Uw lezers hebben geen idee wat een kelosauna is. Kelo slaat op het materiaal en is een soort berghut. Het idee is daarom om deze nieuwe saunaruimte boven op de bestaande grot te plaatsen. Hierdoor wordt er niet één extra vierkante meter bebouwd, men gaat alleen maar de hoogte in. Er komt hierdoor wel een extra attractie bij met een prachtig panoramisch uitzicht. De gemeente negeert ook dit initiatief. De grot ligt midden in het saunacomplex dat door hoge bomen wordt omgeven en zal van buitenaf niet te zien zijn. De grootschalige uitstraling die door de gemeente wordt gevreesd is niet aan de orde.

LANDELIJKE BEKENDHEID Het is aan de creativiteit van de heer Lebbink te danken dat Sauna Drôme landelijke bekendheid geniet en daarmee Putten mede op de kaart heeft gezet. Hij was de eerste met een natuurlijk meertje waarop een unieke saunaboot heen-en-weer vaart. Hij was ook de eerste met zijn saunagrot. Hij is ook de eerste met de eventuele hoogtesauna. Als men de concurrentie het hoofd wil bieden moet men creatief en origineel blijven.

TEGENWERKING GROEI De gemeente beperkt nu nadrukkelijk de sauna in haar groei. Men vindt meer ruimte voor bezoekers ongewenst. Sterker nog men vindt zelfs meer bezoekers ongewenst. Elke ondernemer heeft het recht om te groeien en zeker het recht om de situatie van voor de crisis te herstellen en daar is de sauna nu mee bezig.

De sauna wordt omgeven door een door de eigenaar aangelegd natuurpark. Hier lopen herten die zeer goed gedijen, er leven ijsvogels en er broeden wilde eenden en waterhoentjes met succes. En in de buurt bevindt zich een van de grootste dassenburchten van Nederland, ontstaan ten tijde van de aanwezigheid van de sauna. Dit is het ultieme bewijs dat er geen sprake is van enige verstoring van de natuur binnen en buiten het gebied van de sauna, integendeel.

In tegenstelling tot de in uw artikel vermelde agrarische bestemming heeft de sauna inmiddels een recreatieve bestemming en schijnt in de groene ontwikkelingszone te liggen. De ecologische verbinding die de gemeente aan het uitwerken zou zijn, zal op zijn vroegst in 2030 gestalte krijgen. Het gebied van de sauna maakt daar onderdeel van uit en tast het karakter van het buitengebied zeker niet aan.

Vriendelijke groet, Wietze Landman, Putten.