• Lex van Lieshout ANP XTRA

Inkomenstoeslag verminderd tegen armoedeval

PUTTEN De individuele inkomenstoeslag in Putten wordt teruggebracht van 45 naar 35 procent. CDA en Gemeentebelangen zijn tegen de verlaging. Door een amendement van de SGP wordt de korting niet doorgevoerd voor mensen die tot 110 procent van de bijstandsnorm ontvangen.

Wijnand Kooijmans

Het college van b en w wil met de korting voorkomen dat mensen die weer aan het werk gaan, te maken krijgen met een armoedeval. Zij krijgen vaak te maken met regelingen die vervallen zodra de uitkering vervalt. Dat brengt mee dat het besteedbaar inkomen niet toeneemt of zelfs lager wordt bij het krijgen van een baan.

Jan van den Brink (SGP) vindt dat ruimhartig moet worden omgegaan met de minima. De bijstand ziet hij als een vangnet en niet als een hangmat. Dat betekent voor hem dat het niet zo kan zijn dat iemand die uit de bijstand komt er financieel niet beter van wordt als hij of zij gaat werken. Dat maakt dat zijn fractie wel kan instemmen met de verlaging van het percentage van de individuele inkomenstoeslag. Maar dat niet hier de groep met de laagste bijstandsuitkeringen hiervan de dupe mag worden.

CDA en Gemeentebelangen zijn vooral ongerust over de stapeling van kortingen die door het college worden doorgevoerd, zoals de afschaffing van de collectieve ziektekostenverzekering en het afschaffen van de vergoeding voor ziektekosten. Volgens Henk Koornneef (Gemeentebelangen) gaat het om een korting van rond de tien euro per maand waarmee iemand met een bijstandsuitkering te maken krijgen. Hij vindt dat hiermee de groep met het minste inkomen onevenredig zwaar wordt getroffen.

Partijen hadden unaniem liever gezien dat eerst een onderzoek was afgewacht rond de participatiewet voor behandeling van het voorstel. Vooral de opmerking van wethouder Gerbert Priem dat het proces voor de mens gaat schoot bij Gemeentebelangen en CDA in het verkeerde keelgat. De wethouder erkende zich wat ongelukkig te hebben uitgedrukt, maar trok daarmee beide partijen niet over de streep. Zij vinden dat er sprake is van een bezuinigingsslag door het college.

BEZUINIGING De meerderheid van de raad neemt genoegen met de uitleg van wethouder Priem dat er geen sprake is van een bezuiniging. CDA en Gemeentebelangen blijven het voorstel zien als puur een bezuiniging en zijn tegen zowel het amendement als het voorstel.