• Fontanusplein aan modernisering toe

    Ria Hoving

Inloopavond over toekomstvisie voor het Puttense centrum

PUTTEN In het Coalitieakkoord 2014-2018 is aangegeven dat Putten de komende jaren werkt aan een bruisend centrum met een breed en aantrekkelijk winkelaanbod. In dat kader wordt momenteel in opdracht van de gemeente Putten gewerkt aan een toekomstvisie voor het Puttense centrum.

De visie zal een heldere uitvoeringsagenda bevatten met acties om de ambities te realiseren. Onderdeel daarvan is ook een herinrichtingsvoorstel voor het Fontanusplein. De gemeente wil graag weten hoe winkeliers, inwoners en andere belangstellenden tegen de conclusies en voorstellen aankijken. Er is daarom een inloopavond gepland op dinsdag 14 juni 2016 in de trouwzaal van het gemeentehuis in Putten.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Alle belangstellenden kunnen hier kennis nemen van de conceptvisie voor het centrum. Ook zullen drie inrichtingsschetsen voor het Fontanusplein worden getoond. De gemeente wil de mening van winkeliers, inwoners en andere belangstellenden horen over de schetsen voor het Fontanusplein, maar ook over thema's als verkeer en parkeren, de ontwikkeling van de detailhandel en horeca en ingrepen aan de openbare ruimte en het vastgoed in het kernwinkelgebied.

Daarom zijn deze avond medewerkers van de adviesbureaus MKB Reva en Goudappel Coffeng aanwezig om de vragen te beantwoorden en om de reacties te noteren. De avond eindigt om circa 21.30 uur.

Iedereen is van harte welkom. Aanmelden kan uiterlijk tot 10 juni 2016 door een e-mail te sturen naar de projectleider van de centrumvisie, Freek Mulder, fmulder@putten.nl onder vermelding van het aantal personen.