• Gemeente Putten

Intentieovereenkomst voor herontwikkeling Boni en Kringloopwinkel

PUTTEN BV Planontwikkeling Van de Kolk Garderen en de gemeente Putten hebben op 9 juli een intentieovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de locatie van Kok Woninginrichters aan de Gervenhof/Achterstraat en aan de herontwikkeling van de locatie Dorpsstraat 85-97 (Boni en Kringloopwinkel). De heer Van de Kolk en wethouder Nico Gerritsen hebben de overeenkomst ondertekend.

De eigenaren van woonwinkel Kok aan de Gervenhof/Achterstraat hebben met BV Planontwikkeling Van de Kolk Garderen een koopovereenkomst gesloten over de verkoop van het winkelpand. Het is de bedoeling dat de Boni-supermarkt, die nu nog aan de Dorpsstraat 85-87 is gevestigd, wordt verplaatst naar een deel van de locatie Kok. Verder heeft ook de kringloopwinkel laten weten haar activiteiten te willen verplaatsen naar het voorste deel van het pand aan de Achterstraat. De kringloopwinkel is nu nog aan de Dorpsstraat 97/Engweg 19-21 gevestigd. Deze grond grenst aan het huidige perceel van de Boni.


UITGANGSPUNTEN In de intentieovereenkomst wordt de principebereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de beide locaties.

De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn dat het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak aan de Gervenhof wordt teruggebracht tot ongeveer 1.600 vierkante meter voor de supermarkt (inclusief magazijn); en ongeveer 1.000 vierkante meter winkelruimte aan de kant van de Achterstraat voor de Kringloopwinkel.
Aangrenzend aan de Boni-supermarkt komt een winkelruimte van bruto ongeveer 200 vierkante meter voor de verplaatsing van de bloemenwinkel die nu ook bij de Boni-supermarkt is gevestigd.
Daarnaast komt er nog ruimte voor circa 150 vierkante meter nader in te vullen bedrijfsruimte.
Het bestaande magazijn (ongeveer 900 vierkante meter) mag daarna gebruikt worden voor bij voorkeur maatschappelijke of zakelijke dienstverlening.
Boven de nieuwe locatie van de Boni-supermarkt kunnen ongeveer zestien appartementen gebouwd worden, waarbij zo goed mogelijk wordt voldaan aan het gemeentelijke woningbouwprogramma.
De verkeersafwikkeling op de Gervenhof, de bevoorrading van de supermarkt en het parkeren moeten worden opgelost.
De gemeente is bereid om voor de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen aan de kant van de Achterstraat de hiervoor benodigde grond als parkeerterrein in te richten.

Na verplaatsing van de Boni-supermarkt mag op de locatie aan de Dorpsstraat niet opnieuw een supermarkt of andere detailhandel komen.
De gemeente werkt in beginsel mee aan herontwikkeling van de locatie waar nu de Boni en kringloopwinkel zijn gevestigd.
De gemeente gaat daarbij uit van vooral grondgebonden woningen. Aan de kant van de Dorpsstraat kan eventueel een combinatie zakelijke dienstverlening/wonen of een klein appartementengebouw komen. Ook op deze locatie moet zo goed mogelijk moet worden voldaan het gemeentelijke woningbouwprogramma.

Om aan de plannen te kunnen meewerken, moet het bestemmingsplan 'Putten Centrum' worden gewijzigd. De komende maanden wordt verder gewerkt aan de plannen en worden de hiervoor noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. Partijen hebben met elkaar afgesproken dat vóór 31 december duidelijk moet zijn of de herontwikkeling op de locaties voor beide partijen haalbaar is.