• Peter Veldman is initiatiefnemer van Interchurch.

    Maranke Pater

Interchurch voor gelovige jongeren

PUTTEN  Een groep van zes Puttense jongeren uit drie verschillende kerken is gestart met Interchurch. Samen willen ze diverse jongerendiensten op gaan zetten waar jongeren van alle kerken uit Putten welkom zijn.

Maranke Pater

 

Bij veel kerken vertrekken jongeren uit de kerk. Peter Veldman is één van de leiders van Link, een jeugdgroep binnen de Gereformeerde kerk. Hij bedacht samen met Robin Lozeman een plan om de jongeren binnen de kerk te houden. Veldman: ,,We willen de actieve jeugd wat terug geven en de jeugd die minder vaak komt prikkelen door bijeenkomsten te organiseren die speciaal gericht zijn op jongeren. We zien dat er veel vragen zijn onder jeugdleden van de kerken. We zouden graag een platform willen bieden waar jongeren samen hun geloof kunnen beleven." Jongeren uit de Andreaskerk en de Oude kerk reageerden eveneens positief op het initiatief van Veldman. Op dit moment is er een kerngroep geformeerd van jongeren uit deze kerken. Iedere jongere heeft een eigen taak, van PR tot het regelen van sprekers voor de diensten. Volgens Veldman is er nog genoeg ruimte voor jongeren uit andere kerkgenootschappen. ,,We willen over kerkmuren heen kijken. Ik vind het persoonlijk het fijnst om mijn geloof met anderen te beleven."

 

DAVID REITSMA  Iedere twee maanden is er een Interchurch dienst in de Gereformeerde kerk. Het doel is om de diensten ook in andere kerken te gaan houden. Er wordt iedere keer een spreker uitgenodigd die zich op diverse thema's richt. Veldman: ,,Jongeren kunnen met verschillende issues zitten, die heel simpel kunnenzijn. Zoals 'waar komt alle ellende die op dit moment in de wereld heerst vandaan en waarom laat God dat toe?'. We hopen dat door deze jongerendiensten jongeren wat dichter bij elkaar komen. Dit maakt ook dat de kerken niet alleen sterker in Putten worden, maar ook sterker naar buiten kunnen optreden." Aanstaande zondag is de eerste Interchurch dienst 'We are one' , die om 19.00 uur begint in de Gereformeerde kerk aan de Achterstraat. Hiervoor is David Reitsma uitgenodigd. Veldman: ,,David is een bekende spreker vanuit de HGJB. De HGJB organiseert altijd een grote conferentie voor christelijke jongeren.  David staat bekend om zijn Spoken Words, korte inspirerende teksten die tussen de liederen door worden gesproken." Ook de kerstconferentieband van de HGJB maakt haar opwachting tijdens de eerste Interchurch. Iedereen is welkom tijdens deze bijeenkomst, ook de oudere generatie. Veldman: ,,Ik heb gemerkt dat er interessante gesprekken ontstaan als jongeren en ouderen met elkaar in discussie gaan over het geloof. Soms wordt er gesproken over zaken waar je het met leeftijdsgenoten nooit over zou hebben."

De diensten worden ingericht volgens traditionele diensten, met een groet aan het begin en een zegen op het eind, maar verder ligt er veel nadruk op de muziek en de inspirerende spreker.

Meer informatie is te vinden op de facebookpagina Interchurch Putten. In 2016 komen er nog drie diensten. In 2017 hoopt de Kerngroep de diensten uit te kunnen breiden.